Reklama

KETY (KTY): Raport półroczny GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 083 225 960 867 247 283 232 425
Zysk (strata) z działalności operacyjnej141 412 114 226 32 282 27 630
Zysk (strata) przed opodatkowaniem134 436 106 943 30 690 25 869
Zysk (strata) netto 143 439 92 689 32 745 22 421
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej143 439 92 689 32 745 22 421
Całkowity dochód (strata) netto 153 908 89 605 35 135 21 675
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej153 908 89 605 35 135 21 675
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej160 825 68 438 36 714 16 555
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-150 770 -107 283 -34 418 -25 951
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej32 851 55 087 7 499 13 325
Przepływy pieniężne netto, razem42 906 16 242 9 795 3 929
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,18 9,86 3,47 2,39
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 15,16 9,84 3,46 2,38
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 254 369 1 958 692 509 404 459 625
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania989 582 679 849 223 609 159 533
Zobowiązania długoterminowe225 330 171 553 50 916 40 256
Zobowiązania krótkoterminowe 764 252 508 296 172 693 119 276
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 264 787 1 278 843 285 795 300 092
Kapitał akcyjny67 534 67 505 15 260 15 841
Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)133,79 135,44 30,23 31,78
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)133,59 135,00 30,19 31,68
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 18,00 0,00 4,22
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 423 284 411 067 96 629 99 433
Zysk (strata) z działalności operacyjnej179 626 131 434 41 006 31 793
Zysk (strata) brutto179 736 129 862 41 031 31 412
Zysk (strata) netto175 204 127 936 39 996 30 947
Całkowity dochód (strata) netto181 390 125 639 41 409 30 391
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej44 435 37 167 10 144 8 990
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-21 038 -36 114 -4 803 -8 736
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej661 10 469 151 2 532
Przepływy pieniężne netto, razem24 058 11 522 5 492 2 787
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,5413,614,23 3,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,5213,584,23 3,28
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 160 728 944 775 262 282 221 700
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania415 892 213 363 93 976 50 068
Zobowiązania długoterminowe69 674 70 776 15 744 16 608
Zobowiązania krótkoterminowe 346 218 142 587 78 233 33 459
Kapitał własny 744 836 731 412 168 306 171 633
Kapitał zakładowy 67 534 67 505 15 260 15 841
Liczba akcji 9 453 693 9 441 988 9 453 693 9 441 988
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)78,79 77,46 17,80 18,18
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)78,67 77,29 17,78 18,14
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 18,00 0,00 4,22
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »