Reklama

KETY (KTY): Raport półroczny GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 1 423 601 1 265 827 335 795 298 024
Zysk (strata) z działalności operacyjnej169 019 151 229 39 868 35 605
Zysk (strata) przed opodatkowaniem158 820 148 967 37 462 35 073
Zysk (strata) netto 124 992 119 518 29 483 28 139
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej124 976 119 501 29 479 28 135
Całkowity dochód (strata) netto 126 956 114 042 29 946 26 850
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej126 940 114 025 29 942 26 846
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej120 145 96 812 28 339 22 793
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-98 254 -71 986 -23 176 -16 948
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej28 310 -34 933 6 678 -8 225
Przepływy pieniężne netto, razem50 201 -10 107 11 841 -2 380
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,11 12,60 3,09 2,97
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującejna na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 13,08 12,57 3,09 2,96
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 2 715 4732 499 376 622 586 599 241
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 449 725 1 135 998 332 384 272 363
Zobowiązania długoterminowe336 147 270 103 77 070 64 759
Zobowiązania krótkoterminowe 1 113 578 865 895 255 314 207 604
Kapitał własny udziałowców jednostki dominującej1 265 748 1 363 378 290 203 326 879
Kapitał akcyjny67 704 67 704 15 523 16 232
Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)132,60 143,19 30,40 34,33
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)132,36 142,63 30,35 34,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,94 0,00 5,74
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Przychody netto ze sprzedaży 559 686 512 420 132 017 120 643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej186 598 232 349 44 014 54 704
Zysk (strata) brutto181 591 233 069 42 833 54 873
Zysk (strata) netto175 617 228 703 41 424 53 845
Całkowity dochód (strata) netto174 962 227 108 41 269 53 470
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-6 048 8 669 -1 427 2 041
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-58 423 -22 978 -13 781 -5 410
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej77 699 18 675 18 327 4 397
Przepływy pieniężne netto, razem13 228 4 366 3 120 1 028
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,4324,114,35 5,68
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 18,3824,054,34 5,66
POZYCJE BILANSU
Aktywa razem 1 359 645 1 081 130 311 731 259 208
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania680 781 352 641 156 085 84 548
Zobowiązania długoterminowe153 578 59 957 35 211 14 375
Zobowiązania krótkoterminowe 527 203 292 684 120 874 70 173
Kapitał własny 678 864 728 489 155 646 174 660
Kapitał zakładowy 67 704 67 704 15 523 16 232
Liczba akcji 9 545 447 9 521 700 9 545 447 9 521 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)71,12 76,51 16,31 18,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)70,99 76,21 16,28 18,27
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)0,00 23,94 0,00 5,74
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »