Reklama

KETY (KTY): Raport półroczny GRUPA KĘTY SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHI półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Przychody netto ze sprzedaży 1 716 750 1 610 695 386 542 375 628
Zysk z działalności operacyjnej259 943 178 256 58 529 41 571
Zysk przed opodatkowaniem245 863 166 394 55 358 38 805
Zysk netto 204 454 133 991 46 035 31 248
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej204 267 133 733 45 993 31 188
Całkowity dochód (strata) netto 200 159 137 409 45 068 32 045
Całkowity dochód (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej199 972 137 151 45 026 31 985
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej326 697 260 640 73 559 60 784
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (72 165) (144 442) (16 249) (33 685)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (205 390) (15 307) (46 245) (3 570)
Przepływy pieniężne netto, razem49 142 100 891 11 065 23 529
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,32 14,01 4,80 3,27
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 21,30 13,97 4,80 3,26
POZYCJE BILANSU30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 2 859 050 2 775 586 640 181 651 776
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 177 232 1 299 449 263 599 305 142
Zobowiązania długoterminowe502 957 559 781 112 619 131 450
Zobowiązania krótkoterminowe 674 275 739 668 150 980 173 692
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej1 680 299 1 474 805 376 242 346 320
Kapitał akcyjny67 854 67 825 15 193 15 927
Liczba akcji (szt.)9 594 497 9 569 947 9 594 497 9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)175,13 154,11 39,21 36,19
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)174,94 153,93 39,17 36,15
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF
POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCHI półrocze 2020I półrocze 2019I półrocze 2020I półrocze 2019
Przychody netto ze sprzedaży 581 917 597 512 131 024 139 345
Zysk z działalności operacyjnej 134 092 196 246 30 192 45 766
Zysk brutto 128 359 192 251 28 901 44 835
Zysk netto 124 263 189 506 27 979 44 194
Całkowity dochód netto 121 097 190 988 27 266 44 540
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 115 791 38 626 26 071 9 008
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (27 709) (40 012) (6 239) (9 331)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(50 898) 2 656 (11 460) 619
Przepływy pieniężne netto, razem37 184 1 270 8 372 296
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,97 19,85 2,92 4,63
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 12,96 19,80 2,92 4,62
POZYCJE BILANSU30.06.202031.12.201930.06.202031.12.2019
Aktywa razem 1 265 730 1 167 525 283 415 274 163
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania464 734 493 443 104 060 115 872
Zobowiązania długoterminowe217 843 272 099 48 778 63 896
Zobowiązania krótkoterminowe 246 891 221 344 55 282 51 977
Kapitał własny 800 996 674 082 179 354 158 291
Kapitał akcyjny67 854 67 825 15 193 15 927
Liczba akcji (szt.)9 594 497 9 569 947 9 594 497 9 569 947
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)83,48 70,44 18,69 16,54
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)83,39 70,36 18,67 16,52
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »