Reklama

IDMPL (IDM): Raport półroczny IDM SA Skonsolidowany raport półroczny PS

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Przychody z działalności podstawowej519 935 122 220
Zysk (strata) z działalności operacyjnej2 043 -4 784 482 -1 126
Zysk (strata) brutto-2 583 -7 360 -609 -1 733
Zysk (strata) netto-2 583 -7 412 -609 -1 745
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej-2 583 -7 412 -609 -1 745
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 160 2 135 -274 503
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-129 -1 223 -30 -288
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 804 -425
Przepływy pieniężne netto razem-1 289 -892 -304 -210
Zysk (strata) netto przypadający na zwykłych akcjonariuszy jednostki dominującej-2 583 -7 412 -609 -1 745
Średnia ważona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)-0,78 -2,24 -0,18 -0,53
Rozwodniona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą-0,78 -2,24 -0,18 -0,53
30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa razem13 02826 9312 9876 457
Zobowiązania krótkoterminowe68 84870 00915 78516 785
Rezerwy na zobowiązania8 3078 1861 9051 963
Kapitał własny-64 355-60 890-14 755-14 599
Kapitał zakładowy1651653840
Liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-19,46-18,42-4,46-4,42
Rozwodniona liczba akcji w szt.**3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-19,46-18,42-4,46-4,42
Informacje dotyczące jesnostkowego sprawozdania finansowego01.01 - 30.06.201801.01 - 30.06.201701.01 - 30.06.201801.01 - 30.06.2017
Przychody z działalności podstawowej255 788 60 186
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 625 -692 383 -163
Zysk (strata) brutto1 502 -4 596 354 -1 082
Zysk (strata) netto1 502 -4 596 354 -1 082
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-929 -1 039 -219 -245
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 61 -1 14
Przepływy pieniężne netto razem-933 -978 -220 -230
Zysk (strata) netto1 502 -4 596 354 -1 082
Średnia ważona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą (w zł i EUR)0,45-1,390,11-0,33
Rozwodniona liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniony zysk (strata) netto na 1 akcję zwykłą0,45-1,390,11-0,33
30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa razem 10 000 9 292 2 293 2 228
Zobowiązania krótkoterminowe 71 435 72 189 16 378 17 308
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Rezerwy na zobowiązania 8 136 8 178 1 865 1 961
Kapitał własny-69 696 -71 200 -15 979 -17 071
Kapitał zakładowy 165 165 38 40
Liczba akcji w szt.3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-21,08-21,53-4,83-5,16
Rozwodniona liczba akcji w szt.**3 306 3893 306 3893 306 3893 306 389
Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł i EUR)-21,08-21,53-4,83-5,16
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »