IMPERIO (IMP): Raport półroczny IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013
Dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów631679151161
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności-7 845-16 188-1 878-3 841
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności-9 457-19 120-2 263-4 537
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-11 572-19 175-2 769-4 550
Zysk (strata) brutto-11 572-19 175-2 769-4 550
Zysk (strata) netto -11 513-19 175-2 755-4 550
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-3 017-1 448-722-344
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)-2 31110 109-5532 399
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)4 934-6 0061 181-1 425
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)-3942 655-94630
wg stanu na:30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)43 56048 89310 46911 789
Zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)9 6244 3872 3131 058
Rezerwy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)1 26435730486
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 66044 1377 84910 643
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)32 66044 1377 84910 643
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)5 6405 6401 3551 360
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)0000
Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)3,474,700,831,13
Dane jednostkowe
Przychody z inwestycji 442 649 106 154
Wynik z inwestycji netto (11 648) (19 083) (2 788) (4 529)
Zyski (straty) z inwestycji 5 (625) 1 (148)
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (11 643) (19 708) (2 786) (4 677)
Zysk (strata) brutto (11 643) (19 708) (2 786) (4 677)
Zysk (strata) netto (11 584) (19 708) (2 772) (4 677)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 006) (3 490) (719) (828)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 934 (6 305) 1 181 (1 496)
Przepływy pieniężne netto, razem (383) 2 708 (92) 643
wg stanu na:30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa razem 43 542 48 857 10 465 11 781
Zobowiązania i Rezerwy, razem 10 813 4 631 2 599 1 117
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 9 549 4 274 2 295 1 031
Kapitał własny (aktywa netto) 32 717 44 214 7 863 10 661
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 355 1 360
Liczba akcji 9 400 000 9 400 122 9 400 000 9 400 122
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)3,484,700,841,13
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)-1,23-2,10-0,29-0,50
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »