Reklama

IMPERA (IMP): Raport półroczny IMPERA CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
dane skonsolidowane
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów603631146151
Zysk (strata) brutto z podstawowej działalności1 798-7 845435-1 878
Zysk (strata) netto z podstawowej działalności637-9 457154-2 263
Zysk (strata) z działalności operacyjnej682-11 572165-2 769
Zysk (strata) brutto631-11 572153-2 769
Zysk (strata) netto 609-11 513147-2 755
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (działalność kontynuowana)-577-3 017-140-722
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (działalność kontynuowana)-1 918-2 311-464-553
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (działalność kontynuowana)1 5004 9343631 181
Przepływy pieniężne netto razem (działalność kontynuowana)-995-394-241-94
wg stanu na:30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa, razem 27 70825 4066 6065 961
Zobowiązania2 188605522142
Rezerwy 2691596437
Kapitał własny25 25124 6426 0205 781
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 25 25124 6426 0205 781
Kapitał zakładowy 5 6405 6401 3451 323
Kapitał akcjonariuszy nie sprawujących kontroli 0000
Liczba akcji (w szt.) 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
Wartość aktywów netto przypadającą jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR) 2,692,620,640,61
dane jednostkowe
Przychody z inwestycji 570 442 138 106
Wynik z inwestycji netto 655 (11 648) 158 (2 788)
Zyski (straty) z inwestycji - 5 - 1
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 655 (11 643) 158 (2 786)
Zysk (strata) brutto 655 (11 643) 158 (2 786)
Zysk (strata) netto 633 (11 584) 153 (2 772)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (579) (3 006) (140) (719)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 918) (2 311) (464) (553)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 500 4 934 363 1 181
Przepływy pieniężne netto, razem (997) (383) (241) (92)
wg stanu na:30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem 27 686 25 385 6 601 5 956
Zobowiązania i Rezerwy, razem 2 381 713 568 167
Zobowiązania długoterminowe - - - -
Zobowiązania krótkoterminowe 2 112 560 504 131
Kapitał własny (aktywa netto) 25 305 24 672 6 033 5 788
Kapitał zakładowy 5 640 5 640 1 345 1 323
Liczba akcji 9 400 000 9 400 000 9 400 000 9 400 000
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)2,692,620,640,62
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)0,07-1,230,02-0,29
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »