JSW (JSW): Raport półroczny JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze / 2015półrocze / 2016półrocze / 2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży2 893 620,513 501 668,60660 568,54847 020,78
Strata operacyjna(138 651,25)(681 001,46)(31 651,92)(164 727,86)
Strata przed opodatkowaniem(229 170,21)(758 415,98)(52 315,99)(183 453,71)
Strata netto(148 380,66)(623 461,96)(33 873,00)(150 809,60)
Całkowite dochody razem(151 252,29)(649 772,22)(34 528,54)(157 173,80)
Strata netto przypadająca na:(148 380,66)(623 461,96)(33 873,00)(150 809,60)
- akcjonariuszy Jednostki dominującej(149 106,19)(624 284,46)(34 038,62)(151 008,55)
- udziały niekontrolujące725,53822,50165,63198,96
Całkowite dochody przypadające na:(151 252,29)(649 772,22)(34 528,54)(157 173,80)
- akcjonariuszy Jednostki dominującej(151 977,82)(650 594,72)(34 694,17)(157 372,76)
- udziały niekontrolujące725,53822,50165,63198,96
Ilość akcji (w szt.)117 411 596117 411 596117 411 596117 411 596
Strata na akcję przypadająca na akcjonariuszy Jednostki dominującej (wyrażona w zł / EUR na jedną akcję)(1,27)(5,32)(0,29)(1,29)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej395 015,41362 858,5690 175,8787 772,08
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(408 794,91)(591 321,43)(93 321,52)(143 035,11)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(29 006,85)52 833,69(6 621,81)12 779,97
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(42 786,35)(175 629,18)(9 767,46)(42 483,05)
Stan na:30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
Aktywa trwałe10 209 291,0910 324 666,942 306 923,762 422 777,65
Aktywa obrotowe1 443 390,501 487 495,67326 153,09349 054,48
Razem aktywa 11 652 681,5911 812 162,612 633 076,852 771 832,13
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Jednostki dominującej3 681 961,243 835 022,79831 987,63899 923,22
Udziały niekontrolujące99 801,4899 135,3022 551,4623 263,01
Kapitał własny razem3 781 762,723 934 158,09854 539,08923 186,22
Zobowiązania długoterminowe3 778 569,953 834 480,80853 817,64899 796,03
Zobowiązania krótkoterminowe4 092 348,924 043 523,72924 720,13948 849,87
Razem zobowiązania 7 870 918,877 878 004,521 778 537,761 848 645,90
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży3 500 119,124 230 533,51799 022,741 023 326,36
Strata operacyjna(181 526,28)(660 649,38)(41 439,63)(159 804,89)
Strata przed opodatkowaniem(278 032,24)(741 073,18)(63 470,43)(179 258,65)
Strata netto(176 732,47)(600 857,87)(40 345,27)(145 341,88)
Całkowite dochody razem(179 147,44)(628 017,15)(40 896,57)(151 911,46)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej299 324,95330 888,1268 331,2380 038,73
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(284 440,04)(531 789,21)(64 933,24)(128 634,82)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(54 055,88)(61 718,00)(12 340,12)(14 929,01)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(39 170,97)(262 619,09)(8 942,12)(63 525,09)
Stan na:30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
Aktywa trwałe9 863 672,179 848 639,172 228 826,612 311 073,37
Aktywa obrotowe1 079 366,481 105 207,44243 897,07259 347,05
Razem aktywa 10 943 038,6510 953 846,612 472 723,682 570 420,42
Kapitał podstawowy1 251 878,401 251 878,40282 878,41293 764,73
Kapitał własny razem3 411 989,863 591 137,30770 984,04842 693,25
Zobowiązania długoterminowe3 299 435,993 318 346,57745 551,01778 680,41
Zobowiązania krótkoterminowe4 231 612,804 044 362,74956 188,63949 046,75
Razem zobowiązania7 531 048,797 362 709,311 701 739,641 727 727,16
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Dowiedz się więcej na temat: PSR
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »