JWWINVEST (JWW): Raport półroczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 201831.12.2017półrocze / 201831.12.2017
JEDNOSTKOWE
Aktywa trwałe10 212 747,9610 217 859,362 341 514,112 417 569,94
Wartości niematerialne i prawne69 693,9793 283,5115 978,9922 071,10
Rzeczowe aktywa trwałe3 392 083,233 951 911,67777 715,34935 031,74
Należności długoterminowe46 110,1166 110,1210 571,8315 641,81
Inwestycje długoterminowe2 894 547,142 892 246,77663 643,42684 312,50
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 810 313,513 214 307,29873 604,53760 512,79
Aktywa obrotowe20 157 964,7836 295 561,094 621 690,388 587 616,49
Zapasy0,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe10 324 422,8824 569 618,592 367 118,235 813 230,47
Inwestycje krótkoterminowe6 670 982,816 989 434,891 529 480,651 653 717,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 162 559,094 736 507,61725 091,501 120 669,02
Aktywa, razem30 370 712,7446 513 420,456 963 204,5011 005 186,43
Aktywa netto [kapitał własny]15 696 627,3117 639 373,763 598 823,214 173 517,98
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14 674 085,4328 874 046,693 364 381,296 831 668,45
Rezerwy na zobowiązania2 014 766,273 208 987,56461 932,84759 254,13
Zobowiązania długoterminowe2 287 229,382 475 915,81524 401,45585 807,60
Zobowiązania krótkoterminowe 8 058 158,3020 929 998,111 847 523,454 952 087,57
Rozliczenia międzyokresowe bierne2 313 931,482 259 145,21530 523,54534 519,16
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi31 710 028,7119 589 146,827 479 662,394 612 032,50
Koszty działalności operacyjnej28 132 537,9519 936 976,796 635 815,064 693 924,94
Amortyzacja674 336,27471 374,31159 060,33110 979,50
Zysk (strata) ze sprzedaży3 577 490,76-347 829,97843 847,33-81 892,44
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-2 582 559,15-2 596 878,36-609 165,97-611 404,24
Przychody finansowe323 742,9029 386,4276 363,466 918,68
Koszty finansowe582 842,16689 597,34137 478,99162 357,52
Zysk (strata) brutto-2 841 658,41-949 850,13-670 281,50-223 630,96
Zysk (strata) netto-1 942 746,45-875 371,84-458 248,96-206 095,93
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 080 795,42-6 656 951,501 198 442,13-1 567 300,35
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-248 879,57-2 212 025,40-58 704,93-520 795,17
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-5 127 516,611 817 066,23-1 209 462,58427 806,71
Przepływy pieniężne netto, razem-295 600,76-7 051 910,67-69 725,38-1 660 288,80
SKONSOLIDOWANE
Rzeczowe aktywa trwałe3 4464 009790949
Inwestycje długoterminowe37074485176
Pozostałe aktywa finansowe2 2961 921526455
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 8321 695649401
Aktywa trwałe razem9 1288 6182 0932 039
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności1 4191 030325244
Należności z tytułu umów budowlanych8 62323 6371 9775 593
Pozostałe aktywa finansowe3 2413 258743771
Rozliczenia międzyokresowe czynne2632606062
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych2 9464 5216751 070
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty3 7374 2448571 004
Aktywa obrotowe razem20 60436 9504 7248 742
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100252260
Kapitał zapasowy16 79517 3953 8514 116
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego-2 192-600-503-142
Razem kapitał własny15 71517 9183 6034 239
Pozostałe zobowiązania finansowe2 2872 476524586
Zobowiązania długoterminowe razem2 3712 560544606
Kredyty w rachunku bieżącym02 9860706
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe660660151156
Pozostale zobowiązania finansowe6452 218148525
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych630630144149
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania3 3416 9327661 640
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego01 1760278
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych3 6877 2038451 704
Rezerwy krótkoterminowe31797173230
Rozliczenia międzyokresowe bierne2 3662 314542547
Zobowiązania krótkoterminowe razem11 64625 0902 6705 936
Zobowiązania razem14 01727 6503 2146 542
SUMA BILANSOWA29 73245 5686 81710 781
Razem przychody z działalności operacyjnej31 93520 1527 5334 745
Razem koszty działalności operacyjnej-34 552-20 411-8 150-4 806
Amortyzacja-677-475-160-112
Pozostałe zyski/straty netto-325-549-77-129
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-2 942-808-694-190
Przychody finansowe323087
Koszty finansowe-189-116-45-27
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-3 099-894-731-210
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-2 203-843-520-198
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 857-6 6001 146-1 554
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-257-2 202-61-518
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-2 12130-5007
Przepływy pieniężne netto, razem2 479-8 772585-2 065
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »