Reklama

JWWINVEST (JWW): Raport półroczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /półrocze / 2020półrocze /
DANE JEDNOSTKOWE
Sporządzone na podstawie jednostkowego skróconego kwartalnego sprawozdania finansowego na dzień 30.06.2020 i za okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r.
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
30.06.202031.12.201930.06.201930.06.202031.12.2019
Aktywa trwałe8 603,159 453,679 722,981 926,372 116,81
Wartości niematerialne i prawne0,0013,4529,590,003,01
Rzeczowe aktywa trwałe2 508,762 655,953 067,68561,75594,70
Należności długoterminowe41,1141,1141,119,219,21
Inwestycje długoterminowe2 093,783 230,053 425,58468,83723,25
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 959,503 513,113 159,02886,59786,63
Aktywa obrotowe29 638,0727 126,3131 531,026 636,386 073,96
Zapasy0,000,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe12 534,7917 352,4525 885,472 806,723 885,46
Inwestycje krótkoterminowe10 899,716 047,473 819,922 440,601 354,11
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe6 203,573 726,381 825,631 389,07834,39
Aktywa, razem38 241,2236 579,9841 254,018 562,748 190,77
Aktywa netto [kapitał własny]24 793,5224 921,1122 759,775 551,625 580,19
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 447,7011 658,8618 494,233 011,132 610,58
Rezerwy na zobowiązania2 935,082 485,061 736,42657,21556,44
Zobowiązania długoterminowe1 621,481 614,851 933,30363,07361,59
Zobowiązania krótkoterminowe 7 054,225 387,8513 235,051 579,541 206,42
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 836,912 171,101 589,47411,31486,14
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
01.01.2020 - 30.06.202001.01.2019 - 30.06.201901.01.2020 - 30.06.202001.01.2019 - 30.06.2019
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi19 758,6233 390,114 448,847 786,69
Koszty działalności operacyjnej19 865,3829 616,674 472,876 906,71
Amortyzacja499,27549,70112,42128,19
Zysk (strata) ze sprzedaży-106,763 773,44-24,04879,98
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-135,55-137,04-30,52-31,96
Przychody finansowe189,99291,5142,7867,98
Koszty finansowe152,08149,1434,2434,78
Zysk (strata) brutto-97,633 908,06-21,98911,37
Zysk (strata) netto-127,593 110,87-28,73725,47
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 095,792 519,57922,20587,57
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 000,311 402,32225,23327,03
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-499,00-2 468,55-112,35-575,67
Przepływy pieniężne netto, razem4 597,101 453,351 035,08338,93
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
30.06.202030.06.201930.06.202030.06.2019
Rzeczowe aktywa trwałe2 5943 124570726
Inwestycje długoterminowe94037820688
Pozostałe aktywa finansowe8802 775193645
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 3972 333527542
Aktywa trwałe razem6 8828 7471 5122 034
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności8882 334195543
Należności z tytułu umów budowlanych11 49923 6072 5265 488
Pozostałe aktywa finansowe2 2301 258490292
Rozliczenia międzyokresowe czynne2242214951
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych5 9841 6101 315374
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty9 0752 9691 993690
Aktywa obrotowe razem30 16232 0226 6267 445
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100242256
Kapitał zapasowy23 86318 5655 2424 316
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego-1183 106-26722
Razem kapitał własny24 81622 7705 4515 294
Pozostałe zobowiązania finansowe1 6211 933356449
Zobowiązania długoterminowe razem1 7392 016382469
Kredyty w rachunku bieżącym01 6310379
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe56731156
Pozostale zobowiązania finansowe734756161176
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych519510114119
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania4 0325 0408861 172
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego0000
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych2 5755 4115661 258
Rezerwy krótkoterminowe70929015667
Rozliczenia międzyokresowe bierne1 9151 672421389
Zobowiązania krótkoterminowe razem10 48915 9832 3043 716
Zobowiązania razem12 22817 9992 6864 185
SUMA BILANSOWA37 04440 7698 1379 478
Wyszczególnieniew tys PLNw tys EUR
01.01.2020 - 30.06.202001.01.2019 - 30.06.201901.01.2020 - 30.06.202001.01.2019 - 30.06.2019
Razem przychody z działalności operacyjnej20 01533 7524 5077 871
Razem koszty działalności operacyjnej-20 114-29 946-4 529-6 984
Amortyzacja-500-551-113-128
Pozostałe zyski/straty netto491861143
Zysk (strata) na działalności operacyjnej-503 992-11931
Przychody finansowe2649611
Koszty finansowe-75-130-17-30
Zysk (strata) przed opodatkowaniem-993 911-22912
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-1323 107-30725
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej4 1272 633929614
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 0451 397235326
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-468-604-105-141
Przepływy pieniężne netto, razem4 7043 4261 059799
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »