Reklama

JWWINVEST (JWW): Raport półroczny JWW INVEST SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /półrocze / 2021półrocze /
DANE JEDNOSTKOWE
Aktywa trwałe7 405,739 168,778 603,151 638,14
Wartości niematerialne i prawne22,500,000,004,98
Rzeczowe aktywa trwałe2 164,682 468,212 508,76478,83
Należności długoterminowe36,1136,1141,117,99
Inwestycje długoterminowe1 770,503 319,502 093,78391,63
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe3 411,943 344,953 959,50754,72
Aktywa obrotowe37 177,8730 482,1129 638,078 223,74
Zapasy0,000,000,000,00
Należności krótkoterminowe22 625,9317 336,8212 534,795 004,85
Inwestycje krótkoterminowe13 568,9910 267,0510 899,713 001,462 271,07
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe982,942 878,256 203,57217,43636,67
Aktywa, razem44 583,6039 650,8838 241,229 861,888 770,77
Aktywa netto [kapitał własny]26 787,8026 006,7024 793,525 925,455 752,68
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17 795,8013 644,1813 447,703 936,433 018,09
Rezerwy na zobowiązania2 934,743 871,972 935,08649,16856,48
Zobowiązania długoterminowe1 292,671 625,721 621,48285,94359,61
Zobowiązania krótkoterminowe 10 092,237 001,027 054,222 232,401 548,62
Rozliczenia międzyokresowe bierne3 476,161 145,461 836,91768,93253,38
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi31 690,4019 758,626 969,214 448,84
Koszty działalności operacyjnej30 938,6819 865,386 803,904 472,87
Amortyzacja515,52499,27113,37112,42
Zysk (strata) ze sprzedaży751,72-106,76165,32-24,04
Zysk (strata) z działalności operacyjnej997,961 021,38219,47229,97
Przychody finansowe1,39189,990,3042,78
Koszty finansowe525,54152,08115,5734,24
Zysk (strata) brutto473,81-97,63104,20-21,98
Zysk (strata) netto781,09-127,59171,77-28,73
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2 505,814 095,79551,07922,20
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej116,551 000,3125,63225,23
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-632,42-499,00-139,08-112,35
Przepływy pieniężne netto, razem1 989,944 597,10437,621 035,08
Rzeczowe aktywa trwałe2 2992 594509581
Inwestycje długoterminowe29794066210
Pozostałe aktywa finansowe1 198880265197
Aktywa z tytułu podatku odroczonego2 8952 397640537
Aktywa trwałe razem6 7486 8821 4931 541
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostale należności658888146199
Należności z tytułu umów budowlanych21 89411 4994 8432 575
Pozostałe aktywa finansowe1 8642 230412499
Rozliczenia międzyokresowe czynne2252245050
Rozliczenia międzyokresowe z tytułu kontraktów budowlanych7645 9841691 340
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty11 9899 0752 6522 032
Aktywa obrotowe razem37 58730 1628 3146 754
Wyemitowany kapitał akcyjny jednostki dominującej1 1001 100243246
Kapitał zapasowy24 92918 5675 5144 157
Wyniki z lat ubiegłych i wynik roku bieżącego8015 1781771 159
Razem kapitał własny26 81224 8165 9315 557
Pozostałe zobowiązania finansowe1 2931 621286363
Zobowiązania długoterminowe razem1 4181 739314389
Kredyty w rachunku bieżącym0000
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe0501
Pozostale zobowiązania finansowe894734198164
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych676519150116
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostale zobowiązania4 0024 032885903
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego0000
Zobowiązania z tytułu umów budowlanych5 4132 5751 197577
Rezerwy krótkoterminowe1 396709309159
Rozliczenia międzyokresowe bierne3 7241 915824429
Zobowiązania krótkoterminowe razem16 10510 4893 5622 349
Zobowiązania razem17 52312 2283 8762 738
Razem przychody z działalności operacyjnej32 45420 0157 1374 507
Razem koszty działalności operacyjnej-31 468-20 114-6 920-4 529
Amortyzacja-516-500-113-113
Pozostałe zyski/straty netto-40549-8911
Zysk (strata) na działalności operacyjnej581-50128-11
Przychody finansowe12606
Koszty finansowe-86-75-19-17
Zysk (strata) przed opodatkowaniem496-99109-22
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej801-132176-30
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej2 5344 127557929
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej981 04522235
Środki pieniężne netto z działalności finansowej-632-468-139-105
Przepływy pieniężne netto, razem2 0004 7044401 059
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »