Reklama

KERDOS (KRS): Raport półroczny KERDOS GROUP S.A. Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /półrocze / 2015półrocze /
Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 100 950 119 496 24 418 28 599
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 33 881 10 827 8 195 2 591
Zysk (strata) brutto 32 135 9 661 7 773 2 312
Zysk (strata) netto 24 779 9 513 5 994 2 277
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej24 779 9 358 5 994 2 240
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 706) (15 642) (413) (3 744)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (14 711) (247) (3 558) (59)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 17 145 14 739 4 147 3 527
Przepływy pieniężne netto, razem 728 (1 150) 176 (275)
Średnioważona liczba akcji 53 281 624 44 114 957
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych 53 464 124 44 114 957
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,22 0,11 0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,46 0,22 0,11 0,05
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,47 0,21 0,11 0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,46 0,21 0,11 0,05
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2015 i 30.06.2014 30-06-2015 30-06-2014 30-06-2015 30-06-2014
Aktywa razem 270 651 210 834 64 527 50 458
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 133 008 100 656 31 711 24 090
Zobowiazania długoterminowe 53 651 34 144 12 791 8 172
Zobowiązania krótkoterminowe 79 357 66 512 18 920 15 918
Kapitał własny 137 643 110 178 32 816 26 368
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 137 643 106 513 32 816 25 491
Kapitał akcyjny 53 282 53 282 12 703 12 752
Średnioważona liczba akcji 53 281 624 44 114 957
Liczba akcji rozwodnionych53 464 124 44 114 957
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,582,500,620,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,572,500,610,60
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,582,410,620,58
Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 2,572,410,610,58
Dane dotyczące jednostkowego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 11 374 36 432 2 751 8 719
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (71) 4 025 (17) 963
Zysk (strata) brutto (718) 3 449 (174) 825
Zysk (strata) netto (943) 3 449 (228) 825
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 051 (4 288) 1 222 (1 026)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (24 495) (8 355) (5 925) (2 000)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 445 12 572 4 703 3 009
Przepływy pieniężne netto, razem 1 (71) 0 (17)
Średnioważona liczba akcji 53 281 624 44 114 957
Liczba akcji rozwodnionych 53 464 124 44 114 957
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,02) 0,08 (0,00) 0,02
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (0,02) 0,08 (0,00) 0,02
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2015 i 30.06.2014 30-06-2015 30-06-2014 30-06-2015 30-06-2014
Aktywa razem 130 549 127 854 31 125 30 599
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 40 677 44 283 9 698 10 598
Zobowiazania długoterminowe 27 650 20 543 6 592 4 916
Zobowiązania krótkoterminowe 13 027 23 740 3 106 5 682
Kapitał własny 89 872 83 571 21 427 20 001
Kapitał akcyjny 53 282 53 282 12 703 12 752
Średnioważona liczba akcji 53 281 624 44 114 957
Liczba akcji rozwodnionych53 464 124 44 114 957
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,691,890,400,45
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,681,890,400,45
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)----
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »