Reklama

KERDOS (KRS): Raport półroczny KERDOS GROUP S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Dane dotyczące skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego wg MSSF
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów6 740100 9501 53924 418
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(18 035)33 881(4 117)8 195
Zysk (strata) brutto(19 090)32 135(4 358)7 773
Zysk (strata) netto(19 075)24 779(4 355)5 994
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej(19 075)24 779(4 355)5 994
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(1 642)(1 706)(375)(413)
Przepływy pieniężne netto z działalnośći inwestycyjnej79(14 711)18(3 558)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(245)17 145(56)4 147
Przepływy pieniężne netto, razem(1 808)728(413)176
Średnioważona liczba akcji58 609 78653 281 624
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych58 609 78653 464 124
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,33)0,47(0,07)0,11
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,33)0,46(0,07)0,11
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,33)0,47(0,07)0,11
Rozwodniony zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,33)0,46(0,07)0,11
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2016 i 30.06.2015
Aktywa razem38 947270 6518 80164 527
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania119 379133 00826 97531 711
Zobowiązania długoterminowe6 75053 6511 52512 791
Zobowiązania krótkoterminowe112 62979 35725 45018 920
Kapitał własny(80 432)137 643(18 175)32 816
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego(80 432)137 643(18 175)32 816
Kapitał akcyjny58 61053 28213 24412 703
Średnioważona liczba akcji58 609 78653 281 624
Liczba akcji rozwodnionych58 609 78653 464 124
Wartość księgowa na jedną akcję(w zł / EUR)-1,372,58-0,310,62
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)-1,372,57-0,310,61
Wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,372,58-0,310,62
Rozwodniona wartość księgowa przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)-1,372,57-0,310,61
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów81011 3741852 751
Zysk (strata) z działalnośći operacyjnej159(71)36(17)
Zysk (strata) brutto(163)(718)(37)(174)
Zysk (strata) netto(163)(943)(37)(228)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2355 051541 222
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(2)(24 495)(0)(5 925)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej21319 445494 703
Przepływy pieniężne netto, razem44611020
Średnioważona liczba akcji58 609 78653 281 624
Liczba akcji rozwodnionych58 609 78653 464 124
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,00)(0,02)(0,00)(0,00)
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)(0,00)(0,02)(0,00)(0,00)
Aktywa razem78 479130 54917 73331 125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania41 61640 6779 4049 698
Zobowiazania długoterminowe13427 650306 592
Zobowiązania krótkoterminowe 41 48213 0279 3733 106
Kapitał własny 36 86389 8728 33021 427
Kapitał akcyjny58 61053 28213 24412 703
Średnioważona liczba akcji 58 609 78653 281 624
Liczba akcji rozwodnionych58 609 78653 464 124
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,631,690,140,40
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)0,631,680,140,40
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »