Reklama

KGHM (KGH): Raport półroczny KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
dane dotyczące skorygowanego półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody ze sprzedaży 9 713 8 456 2 287 1 930
Zysk netto ze sprzedaży 1 877 1 118 442 255
Zysk przed opodatkowaniem 1 649 683 388 156
Zysk netto 1 054 298 248 68
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 051 296 247 68
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 3 2 1-
Pozostałe całkowite dochody netto 333 61 78 14
Łączne całkowite dochody 1 387 359 326 82
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1 390 345 327 79
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 3) 14( 1) 3
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5,26 1,48 1,24 0,34
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 192 1 331 281 304
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 447)( 2 051)( 341)( 468)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej( 164) 938( 39) 214
Przepływy pieniężne netto razem( 419) 218( 99) 50
I półrocze 2017rok 2016I półrocze 2017rok 2016
Aktywa trwałe 26 728 27 202 6 323 6 149
Aktywa obrotowe 6 773 6 240 1 603 1 410
Aktywa razem 33 501 33 442 7 926 7 559
Zobowiązania długoterminowe 10 483 11 665 2 480 2 637
Zobowiązania krótkoterminowe 5 919 5 866 1 400 1 326
Kapitał własny 17 099 15 911 4 046 3 596
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 16 963 15 772 4 014 3 565
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 136 139 32 31
dane dotyczące półrocznego skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I półrocze 2017I półrocze 2016I półrocze 2017I półrocze 2016
I. Przychody ze sprzedaży 7 701 6 540 1 813 1 493
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 735 1 012 408 231
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 829 1 032 431 236
IV. Zysk netto 1 310 668 308 152
V. Pozostałe całkowite dochody netto 140( 47) 33( 11)
VI. Łączne całkowite dochody 1 450 621 341 141
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)6,55 3,34 1,54 0,76
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 800 1 042 188 238
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 226)( 1 797)( 289)( 410)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 87 961 20 219
XII. Przepływy pieniężne netto razem( 339) 206( 81) 47
I półrocze 2017rok 2016I półrocze 2017rok 2016
XIII. Aktywa trwałe 25 458 25 594 6 023 5 785
XIV. Aktywa obrotowe 5 270 4 506 1 247 1 019
XV. Aktywa razem 30 728 30 100 7 270 6 804
XVI. Zobowiązania długoterminowe 8 358 9 245 1 978 2 090
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5 220 4 955 1 235 1 120
XVIII. Kapitał własny 17 150 15 900 4 057 3 594
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »