Reklama

KGHM (KGH): Raport półroczny KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody z umów z klientami 9 423 9 713 2 223 2 287
Zysk netto ze sprzedaży 1 352 1 877 319 442
Zysk przed opodatkowaniem 984 1 649 232 388
Zysk netto 611 1 054 144 248
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 610 1 051 144 247
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące 1 3- 1
Pozostałe całkowite dochody netto( 401) 333( 94) 78
Łączne całkowite dochody 210 1 387 50 326
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 209 1 390 50 327
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące 1( 3)- ( 1)
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,05 5,26 0,72 1,24
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 704 1 192 166 281
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 513)( 1 447)( 357)( 341)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 832( 164) 196( 39)
Przepływy pieniężne netto razem 23( 419) 5( 99)
30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa trwałe 27 589 26 515 6 325 6 357
Aktywa obrotowe 8 482 7 607 1 945 1 824
Aktywa razem 36 071 34 122 8 270 8 181
Zobowiązania długoterminowe 12 522 10 878 2 871 2 608
Zobowiązania krótkoterminowe 5 475 5 459 1 255 1 309
Kapitał własny 18 074 17 785 4 144 4 264
Kapitał przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 17 983 17 694 4 123 4 242
Kapitał przypadający na udziały niekontrolujące 91 91 21 22
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
I półrocze 2018I półrocze 2017I półrocze 2018I półrocze 2017
I.Przychody z umów z klientami 7 189 7 701 1 696 1 813
II.Zysk netto ze sprzedaży 1 166 1 735 275 408
III.Zysk przed opodatkowaniem 1 278 1 829 301 431
IV.Zysk netto 987 1 310 233 308
V.Pozostałe całkowite dochody netto( 245) 140( 58) 33
VI.Łączne całkowite dochody 742 1 450 175 341
VII.Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII.Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)4,94 6,55 1,17 1,54
IX.Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 368 800 87 188
X.Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 157)( 1 226)( 273)( 289)
XI.Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 792 87 187 20
XII.Przepływy pieniężne netto razem 3( 339) 1( 81)
30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
XIII.Aktywa trwałe 26 163 25 071 5 998 6 011
XIV.Aktywa obrotowe 6 576 5 876 1 508 1 409
XV.Aktywa razem 32 739 30 947 7 506 7 420
XVI.Zobowiązania długoterminowe 10 619 9 052 2 435 2 170
XVII.Zobowiązania krótkoterminowe 4 355 4 639 998 1 112
XVIII.Kapitał własny 17 765 17 256 4 073 4 138
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »