KGHM (KGH): Raport półroczny KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
Przychody z umów z klientami 10 948 11 228 2 465 2 618
Zysk netto ze sprzedaży 1 140 1 405 257 328
Zysk przed opodatkowaniem 1 107 1 452 249 339
Zysk netto 699 970 157 226
Zysk netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 702 969 158 226
Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące( 3) 1( 1)-
Pozostałe całkowite dochody ( 497)( 231)( 112)( 54)
Łączne całkowite dochody 202 739 45 172
Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominującej 205 738 46 172
Łączne całkowite dochody przypadające na udziały niekontrolujące( 3) 1( 1)-
Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 3,51 4,85 0,79 1,13
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 931 1 614 435 376
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 825)( 1 696)( 411)( 396)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 826 270 186 63
Przepływy pieniężne netto razem 932 188 210 43
Na 30.06.2020Na 31.12.2019Na 30.06.2020Na 31.12.2019
Aktywa trwałe 32 903 31 669 7 367 7 436
Aktywa obrotowe 8 681 7 740 1 944 1 818
Aktywa razem 41 584 39 409 9 311 9 254
Zobowiązania długoterminowe 14 070 13 171 3 150 3 093
Zobowiązania krótkoterminowe 7 110 6 036 1 592 1 417
Kapitał własny 20 404 20 202 4 569 4 744
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 20 315 20 110 4 549 4 722
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 89 92 20 22
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A.w mln PLNw mln PLNw mln EURw mln EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
I.Przychody z umów z klientami 8 897 8 831 2 003 2 059
II. Zysk netto ze sprzedaży 1 336 1 333 301 311
III. Zysk przed opodatkowaniem 1 141 1 712 257 399
IV. Zysk netto 747 1 227 168 286
V. Pozostałe całkowite dochody( 395)( 250)( 89)( 58)
VI. Łączne całkowite dochody 352 977 79 228
VII. Ilość akcji (w mln szt.) 200 200 200 200
VIII. Zysk netto na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)3,74 6,14 0,84 1,43
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 925 1 269 433 296
X. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej( 1 545)( 1 400)( 348)( 326)
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 796 265 179 62
XII. Przepływy pieniężne netto razem 1 176 134 264 32
Na 30.06.2020Na 31.12.2019Na 30.06.2020Na 31.12.2019
XIII. Aktywa trwałe 31 303 30 111 7 009 7 071
XIV. Aktywa obrotowe 6 982 5 878 1 563 1 380
XV. Aktywa razem 38 285 35 989 8 572 8 451
XVI. Zobowiązania długoterminowe 11 860 11 105 2 656 2 608
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 6 184 4 995 1 384 1 173
XVIII. Kapitał własny 20 241 19 889 4 532 4 670
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »