Reklama

PRIMETECH (PTH): Raport półroczny KOPEX Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014półrocze / 2015półrocze / 2014
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
Działalność kontynuowana:.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów613 717 750 579 148 452 179 633
Zysk z działalności operacyjnej18 722 75 447 4 529 18 056
Zysk brutto18 176 71 498 4 397 17 111
Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej16 468 59 222 3 983 14 173
Skonsolidowany zysk netto razem16 468 59 108 3 983 14 146
Zysk netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej15 886 58 407 3 843 13 978
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej59 845 26 127 14 476 6 253
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-70 340 -50 505 -17 015 -12 087
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej6 532 -3 014 1 580 -721
Przepływy pieniężne netto, razem-3 963 -27 392 -959 -6 556
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,21 0,79 0,05 0,19
Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.2015r.31.12.2014r.30.06.2015r.31.12.2014r.
Aktywa trwałe, razem 2 392 727 2 374 188 570 458 557 020
Aktywa obrotowe, razem 1 149 935 1 147 330 274 160 269 181
Aktywa, razem 3 542 663 3 521 519 844 617 826 202
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania932 411 903 712 222 299 212 024
Zobowiązania długoterminowe 40 151 62 067 9 573 14 562
Zobowiązania krótkoterminowe 762 440 703 427 181 776 165 035
Kapitał własny 2 610 252 2 617 807 622 318 614 177
Kapitał zakładowy74 333 74 333 17 722 17 440
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 35,25 35,35 8,40 8,29
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KOPEX S.A.
Działalność kontynuowana:.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów198 129 218 342 47 926 52 255
Zysk z działalności operacyjnej50 679 78 807 12 259 18 861
Zysk brutto53 671 82 434 12 983 19 729
Zysk netto z działalności kontynuowanej53 880 80 629 13 033 19 297
Zysk netto, razem53 880 80 515 13 033 19 269
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-43 785 -45 076 -10 591 -10 788
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-16 660 -21 027 -4 030 -5 032
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej40 917 59 419 9 897 14 221
Przepływy pieniężne netto, razem-19 528 -6 684 -4 724 -1 600
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,731,090,180,26
Rozwodniony zysk /strata netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.2015r.31.12.2014r.30.06.2015r.31.12.2014r.
Aktywa trwałe, razem 1 555 590 1 527 012 370 873 358 260
Aktywa obrotowe, razem 299 023 316 810 71 291 74 328
Aktywa, razem 1 854 613 1 843 822 442 164 432 589
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania289 545 305 609 69 031 71 700
Zobowiązania długoterminowe 15 900 29 231 3 791 6 858
Zobowiązania krótkoterminowe 239 962 243 116 57 210 57 039
Kapitał własny 1 565 068 1 538 213 373 133 360 888
Kapitał zakładowy74 333 74 333 17 722 17 440
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 21,13 20,77 5,04 4,87
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »