Reklama

PRIMETECH (PTH): Raport półroczny KOPEX Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KOPEX S.A.
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów446 274 593 567 101 877 143 578
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej-452 711 25 496 -103 347 6 167
Zysk / (Strata) brutto-484 695 25 602 -110 648 6 193
Skonsolidowany zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej-546 857 23 601 -124 839 5 709
Skonsolidowany zysk (strata) netto razem-572 055 16 468 -130 591 3 983
Zysk (Strata) netto przypadający akcjonariuszom spółki dominującej-572 494 15 886 -130 691 3 843
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej14 728 59 845 3 362 14 476
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-35 242 -70 340 -8 045 -17 015
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej51 536 6 532 11 765 1 580
Przepływy pieniężne netto, razem31 022 -3 963 7 082 -959
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-7,73 0,21 -1,76 0,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.2016r.31.12.2015r.30.06.2016r.31.12.2015r.
Aktywa trwałe, razem 606 618 1 107 855 137 073 259 968
Aktywa obrotowe, razem 925 376 1 020 936 209 101 239 572
Aktywa, razem 1 605 095 2 128 792 362 692 499 541
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1 044 413 1 026 433 235 999 240 862
Zobowiązania długoterminowe 32 745 41 052 7 399 9 633
Zobowiązania krótkoterminowe 899 808 855 809 203 323 200 823
Kapitał własny 532 025 1 102 359 120 218 258 679
Kapitał zakładowy74 333 74 333 16 797 17 443
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 7,18 14,89 1,62 3,49
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego KOPEX S.A.
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów57 329 198 129 13 087 47 926
Zysk (Strata) z działalności operacyjnej-105 408 50 679 -24 063 12 259
Zysk (Strata) brutto-166 566 53 671 -38 024 12 983
Zysk (Strata) netto, razem-181 582 53 880 -41 452 13 033
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 570 -43 785 1 043 -10 591
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej5 712 -16 660 1 304 -4 030
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej256 40 917 58 9 897
Przepływy pieniężne netto, razem10 538 -19 528 2 406 -4 724
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)-2,450,73-0,560,18
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
stan na dzieństan na dzieństan na dzieństan na dzień
30.06.2016r.31.12.2015r. 30.06.2016r.31.12.2015r.
Aktywa trwałe, razem 776 151 950 649 175 382 223 078
Aktywa obrotowe, razem 186 801 193 674 42 210 45 447
Aktywa, razem 971 944 1 144 323 219 624 268 526
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania283 018 271 948 63 952 63 815
Zobowiązania długoterminowe 11 388 13 609 2 573 3 193
Zobowiązania krótkoterminowe 240 219 238 159 54 281 55 886
Kapitał własny 688 926 872 375 155 672 204 711
Kapitał zakładowy74 333 74 333 16 797 17 443
Liczba akcji 74 056 038 74 056 038 74 056 038 74 056 038
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 9,30 11,78 2,10 2,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ----
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)----
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »