Reklama

KREC (KRC): Raport półroczny KRYNICKI RECYKLING SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 973,08 46 866,87 11 251,90 10 929,77
II. Wynik na działalności operacyjnej 6 873,57 6 099,08 1 547,65 1 422,36
III. Wynik brutto 6 561,81 5 149,77 1 477,45 1 200,97
IV. Wynik netto 5 684,75 4 161,45 1 279,97 970,49
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 394,09 12 162,45 2 340,33 2 836,39
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 699,48 -8 849,09 -1 283,29 -2 063,69
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 801,50 -3 347,60 -1 081,10 -780,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
VIII. Aktywa razem 224 005,54 217 930,21 52 601,98 51 253,58
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 126 316,38 124 742,37 29 662,18 29 337,34
X. Zobowiązania długoterminowe 82 496,09 84 184,15 19 372,10 19 798,72
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 43 820,29 40 558,22 10 290,08 9 538,62
XII. Kapitał własny 97 689,17 93 187,84 22 939,81 21 916,24
XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 407,79 408,41
XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365,80 17 365,80
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,33 0,24 0,07 0,06
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,95 5,37 1,33 1,26
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 48 259,32 45 303,24 10 866,03 10 565,12
II. Wynik na działalności operacyjnej 6 669,02 6 492,84 1 501,59 1 514,19
III. Wynik brutto 6 447,34 5 640,13 1 451,68 1 315,33
IV. Wynik netto 5 570,28 4 643,09 1 254,20 1 082,81
V. Przypływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 031,29 11 517,44 2 258,64 2 685,97
VI. Przypływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-5 595,12 -8 675,78 -1 259,79 -2 023,27
VII. Przypływy pieniężne netto z działalności finansowej-4 543,06 -2 875,91 -1 022,91 -670,69
Pozycje bilansowe prezentowane odpowiednio na dzień 30.06.2020 i 31.12.2019
VIII. Aktywa razem 219 878,82 212 661,73 51 632,93 50 014,52
IX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 122 530,40 120 036,08 28 773,14 28 230,50
X. Zobowiązania długoterminowe 82 182,39 83 683,10 19 298,44 19 680,88
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 40 348,02 36 352,98 9 474,70 8 549,62
XII. Kapitał własny 97 348,41 92 625,65 22 859,79 21 784,02
XIII. Kapitał akcyjny 1 736,58 1 736,58 388,84 408,41
XIV. Średnia ważona liczba akcji 17 365,80 17 365,80 17 365 800,00 17 365,80
XV. Wynik netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,32 0,27 0,07 0,06
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,93 5,33 1,33 1,25
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »