Reklama

LENTEX (LTX): Raport półroczny LENTEX SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze / 2014*półrocze / 2015półrocze / 2014*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów203 493164 46949 22339 784
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)41 02124 9559 9236 036
Zysk/strata ze sprzedaży65 26546 12115 78711 156
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)30 11817 8987 2854 329
Zysk (strata) brutto31 47919 5817 6144 736
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej25 04916 1086 0593 896
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej030 07807 276
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy25 04946 1866 05911 172
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej21 95343 7125 31010 574
Przepływy pieniężne netto z działalnosci operacyjnej23 3443 5765 647865
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 11583 164-1 47920 117
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-16 650-20 871-4 027-5 048
Przepływy pieniężne netto - razem57965 86914015 933
Średnioważona liczba akcji zwyklych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach54 002 81159 937 06554 002 81159 937 065
Zysk na jedną akcję**0,410,730,100,18
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach54 002 81159 937 06554 002 81159 937 065
Rozwodniony zysk na jedna akcję**0,410,730,100,18
30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem561 058542 544133 764129 350
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania201 084178 00447 94142 438
Długotermiowe zobowiązania i rezerwy76 08790 64518 14021 611
Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy124 99787 35929 80120 828
Kapitał własny359 974364 54085 82386 911
Kapitał podstawowy24 57424 5745 8595 859
Liczba akcji54 002 81160 558 61854 002 81160 558 618
Wartość księgowa na jedną akcję**6,676,021,591,44
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »