Reklama

LENTEX (LTX): Raport półroczny LENTEX SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze / 2017*półrocze / 2018półrocze / 2017*
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów** 249 201 240 215 58 781 56 556
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)** 33 764 33 566 7 964 7 903
Zysk/strata brutto ze sprzedaży** 64 877 67 863 15 303 15 978
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)** 23 655 24 988 5 580 5 883
Zysk (strata) brutto** 22 889 24 185 5 399 5 694
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 18 591 20 887 4 385 4 918
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 377 4 372 89 1 029
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 18 968 25 259 4 474 5 947
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 15 725 21 396 3 709 5 037
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 246 (12 117) 3 360 (2 853)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 062) 2 871 (2 373) 676
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 448) 1 973 (1 521) 465
Przepływy pieniężne netto - razem (2 264) (7 273) (534) (1 712)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Zysk na jedną akcję***0,320,440,080,10
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,320,440,080,10
2018-06-302017-12-312018-06-302017-12-31
Aktywa razem 624 599 623 457 143 204 149 478
Zobowiązania 201 317 189 015 46 157 45 318
Zobowiązania długoterminowe 83 867 83 328 19 228 19 978
Zobowiązania krótkoterminowe 113 353 101 159 25 989 24 254
Kapitał własny 423 282 434 442 97 047 104 160
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 593 4 803
Liczba akcji48 858 35848 858 35848 858 35848 858 358
Wartość księgowa na jedną akcję***8,668,891,992,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »