Reklama

LENTEX (LTX): Raport półroczny LENTEX SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów* 227 345 249 201 53 019 58 781
EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja)* 27 189 33 764 6 341 7 964
Zysk/strata brutto ze sprzedaży* 55 112 64 877 12 853 15 303
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (EBIT)* 16 402 23 655 3 825 5 580
Zysk (strata) brutto* 16 382 22 889 3 820 5 399
Zysk (strata) netto na działalności kontynuowanej 12 750 18 591 2 973 4 385
Zysk (strata) netto na działalności zaniechanej 4 163 377 971 89
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy 16 913 18 968 3 944 4 474
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy przypadający na Akcjonariuszy jednostki dominującej 13 421 15 725 3 130 3 709
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 30 854 14 246 7 195 3 360
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 807 (10 062) 2 753 (2 373)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej** (33 133) (21 117) (7 727) (4 981)
Przepływy pieniężne netto - razem** 9 528 (16 933) 2 222 (3 994)
Średnioważona liczba akcji zwykłych Spółki dla celów wyliczenia wskaźnika zysku na akcję w sztukach48 534 43548 858 35848 534 43548 858 358
Zysk na jedną akcję***0,280,320,060,08
Średnioważona liczba akcji rozwodnionych dla celów wyliczenia wskaźnika zysku rozwodnionego na akcję w sztukach48 534 43548 858 35848 534 43548 858 358
Rozwodniony zysk na jedna akcję***0,280,320,060,08
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa razem 605 077 594 975 142 304 138 366
Zobowiązania 180 539 155 779 42 460 36 228
Zobowiązania długoterminowe 76 859 54 472 18 076 12 668
Zobowiązania krótkoterminowe 103 680 95 929 24 384 22 309
Kapitał własny 424 538 439 196 99 844 102 139
Kapitał podstawowy 20 032 20 032 4 711 4 659
Liczba akcji46 415 44048 858 35846 415 44048 858 358
Wartość księgowa na jedną akcję***9,158,992,152,09
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »