Reklama

PROTEKTOR (PRT): Raport półroczny LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży53 831 51 926 13 021 12 427
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży21 544 20 203 5 211 4 835
Zysk (strata) z działalności operacyjnej7 525 5 901 1 820 1 412
Zysk (strata) przed opodatkowaniem7 539 5 831 1 824 1 396
Zysk (strata) netto grupy kapitałowej4 251 2 952 1 028 706
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego4 305 2 998 1 041 717
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(939)1 413 (227)338
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej(421)(1 098)(102)(263)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(510)(1 414)(123)(338)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 870)(1 099)(452)(263)
Średni kurs PLN / EUR4,1341 4,1784
Dane dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem87 832 80 863 20 940 18 972
Aktywa trwałe19 336 19 853 4 610 4 658
Aktywa obrotowe68 496 61 010 16 330 14 314
Zobowiązania razem28 832 19 307 6 874 4 530
Zobowiązania długoterminowe2 556 5 799 609 1 361
Zobowiązania krótkoterminowe26 276 13 508 6 265 3 169
Kapitał własny59 000 61 556 14 066 14 442
Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego57 901 60 525 13 804 14 200
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 282 2 246
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach)19 021 600 19 021 600 19 021 600 19 021 600
Zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,23 0,16 0,05 0,04
Rozwodniony zysk na jedną akcję przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 0,23 0,16 0,05 0,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda 5 516 5 136 1 315 1 205
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,29 0,27 0,07 0,06
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,1944 4,2623
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego30.06.201530.06.201430.06.201530.06.2014
Przychody ze sprzedaży8 300 5 959 2 008 1 426
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży2 066 1 178 500 282
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(225)(1 068)(54)(256)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(388)(1 125)(94)(269)
Zysk (strata) netto (398)(1 138)(96)(272)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(2 568)(1 740)(621)(416)
Przepływy pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej3 937 2 819 952 675
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 437)(1 608)(348)(385)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(68)(529)(17)(126)
Średni kurs PLN / EUR4,1341 4,1784
Dane dotyczące śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej30.06.201531.12.201430.06.201531.12.2014
Aktywa razem46 492 47 752 11 084 11 203
Aktywa trwałe25 831 25 939 6 158 6 086
Aktywa obrotowe20 661 21 813 4 926 5 118
Zobowiązania razem14 624 9 970 3 487 2 339
Zobowiązania długoterminowe1 502 4 438 358 1 041
Zobowiązania krótkoterminowe13 122 5 532 3 128 1 298
Kapitał własny31 868 37 782 7 598 8 864
Kapitał zakładowy9 572 9 572 2 282 2 246
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach.)19 021 60019 021 60019 021 60019 021 600
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,02)(0,06)(0,005) (0,01)
Rozwodniony zysk na jedną akcję (w PLN/EUR)(0,02)(0,06)(0,005) (0,01)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN/EUR)5 516 5 136 1 3151 205
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR)0,29 0,27 0,07 0,06
Kurs PLN / EUR na koniec okresu4,1944 4,2623
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »