MEDIACAP (MCP): Raport półroczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Przychody ze sprzedaży50 50737 64411 8788 879
Zysk/ strata na działalności operacyjnej483-258114 -61
Zysk/ strata brutto194-30346-71
Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej78-44418-105
Zysk/ strata netto78-44418-105
Zysk/ strata/ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej-296-375-70-88
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 0726761414159
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-3 758-2 770-875-653
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-657469-153111
Przepływy pieniężne netto, razem1 657-1 625386-383
XI. Średnia ważona liczba akcji18 419 36818 275 23018 419 36818 275 230
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 419 36818 419 36818 419 36818 419 368
XIII.Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą _w PLN/EUR_ przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(0)(0)(0)(0)
30.06.201931.12.201830.06.201931.12.2018
Aktywa obrotowe29 56433 5446 8857 801
Aktywa trwałe44 12725 10810 2765 839
Aktywa razem73 69258 65217 16213 640
Zobowiązania krótkoterminowe36 02027 3038 3886 350
Zobowiązania długoterminowe10 4463 3042 433768
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej22 30922 8255 1955 308
Udziały niekontrolujące4 9165 2201 1561 214
Liczba akcji18 419 36818 419 36818 419 36818 419 368
Zastosowane kursyOkres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyOkres sprawozdawczy
01.01.2019- 30.06.201901.01.2018-31.12.201801.01.2018-30.06.2018
średni kurs na koniec okresu4,25204,30004,3616
średni kurs okresu4,29404,26174,2395
najwyższy średni kurs w okresie4,25204,39784,3616
najniższy średni kurs w okresie4,34024,14234,1423
Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »