Reklama

MEDIACAP (MCP): Raport półroczny MEDIACAP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
WYBRANE DANE FINANSOWE ZE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży65 72950 82414 45511 281
Zysk/ strata na działalności operacyjnej2 123-1 575467-350
Zysk/ strata brutto1 672-1 093368-243
Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej1 564-993344-220
Zysk/ strata netto z działalności zaniechanej-3-1 451-1-322
Zysk/ strata netto1 561-2 445343-543
Zysk/ strata/ netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej1 466-1 651322-367
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej4 43931597670
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-338-2 131-74-473
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 3513 088-737685
Przepływy pieniężne netto, razem7491 272164282
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 480 93318 819 53918 480 933
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 480 93318 819 53918 480 933
XIII.Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej0,08(0,09)0,02(0,02)
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa obrotowe32 96739 2167 2928 498
Aktywa trwałe36 52237 4438 0798 114
Aktywa razem69 57476 75115 39016 631
Zobowiązania krótkoterminowe37 45636 7068 2857 954
Zobowiązania długoterminowe11 13614 9032 4633 229
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej16 75218 5213 7064 013
Udziały niekontrolujące4 1686 0619221 313
Średnia ważona iczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)0,890,990,200,22
Rozwodniona wartość księgowa dla Jednostki Dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR)0,890,990,200,22
WYBRANE DANE FINANSOWE Z JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGOpółrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody ze sprzedaży4 6415 1341 0211 140
Koszty działalności operacyjnej4 4895 7979871 287
Zysk/ strata na działalności operacyjnej667-540147-120
Zysk/ strata brutto2 047522450116
Zysk/ strata netto z działalności kontynuowanej2 160607475135
Zysk/ strata netto ogółem2 160607475135
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-284-2 144-62-476
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 91433742175
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej- 1 6561 444-364321
Przepływy pieniężne netto, razem-26-363-6-80
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 480 93318 819 53918 480 933
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 480 93318 819 53918 480 933
Zysk podstawowy/rozwodniony netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR)0,110,030,030,01
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe37 54934 6008 3067 498
Aktywa obrotowe6 4466 2191 4261 348
Aktywa razem43 99540 8209 7328 845
Zobowiązania długoterminowe6 9719 2641 5422 007
Zobowiązania krótkoterminowe13 91110 8373 0772 348
Kapitał własny23 11420 7185 1134 490
Średnia ważona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji18 819 53918 651 16118 819 53918 651 161
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR)1,231,110,270,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR)1,231,110,270,24
Zastosowane kursyOkres sprawozdawczyOkres sprawozdawczyOkres sprawozdawczy
01.01.2021- 30.06.202101.01.2020- 31.12.202001.01.2020- 30.06.2020
średni kurs na koniec okresu4,52084,61484,4660
średni kurs okresu4,54724,47424,5052
najwyższy średni kurs w okresie4,66034,63304,5792
najniższy średni kurs w okresie4,45414,22794,3859
Do przeliczenia podstawowych pozycji skonsolidowanego sprawozdania finansowego zastosowano kursy:
- średni kurs EURO obowiązujący na koniec każdego okresu - dla danych wynikających ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
- średni kurs EURO danego okresu, obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie - dla danych wynikających ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat, skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »