Reklama

MIDAS (MDS): Raport półroczny MIDAS SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY MIDAS
Dane w pozycjach I.-IX. prezentowane są za okres 6 miesięcy zakończony dnia:2014-06-302013-06-302014-06-302013-06-30
Przychody ze sprzedaży 139 346 92 561 33 349 21 965
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej (149 486) (95 859) (35 776) (22 748)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem (163 928) (98 394) (39 232) (23 349)
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Emitenta (160 052) (79 871) (38 304) (18 954)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 685 (97 829) 403 (23 215)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (59 635) (42 176) (14 272) (10 009)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 51 063 196 347 12 221 46 594
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 1 479 666 750 1 479 663 960 1 479 666 750 1 479 663 960
Podstawowa strata z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN) (0,11) (0,05) (0,03) (0,01)
Dane w pozycjach X.-XV. prezentowane są według stanu na dzień: 2014-06-302013-12-312014-06-302013-12-31
Aktywa razem 1 433 699 1 482 769 344 565 357 535
Zobowiązania razem 830 625 719 643 199 626 173 525
Zobowiązania długoterminowe 552 180 482 565 132 707 116 359
Zobowiązania krótkoterminowe 278 445 237 078 66 919 57 166
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Emitenta 603 074 763 126 144 938 184 010
Kapitał zakładowy 147 967 147 967 35 561 35 679
WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA
Dane w pozycjach XVI.-XXIV. prezentowane są za okres 6 miesięcy zakończony dnia: 2014-06-302013-06-302014-06-302013-06-30
Przychody z podstawowej działalności operacyjnej 23 912 5 896 5 723 1 399
Zysk / (Strata) z działalności operacyjnej 3 794 (1 371) 908 (325)
Zysk / (Strata) przed opodatkowaniem 4 178 1 392 1 000 330
Zysk / (Strata) netto z działalności kontynuowanej przypadająca na akcjonariuszy Spółki 4 178 1 392 1 000 330
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (42 554) (124 235) (10 184) (29 482)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 17 (142) 4 (34)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 832) 171 632 (678) 40 729
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 1 479 666 750 1 479 663 960 1 479 666 750 1 479 663 960
Podstawowy zysk / (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą (w PLN) 0,0028 0,0009 0,00068 0,0002
Dane w pozycjach XXV.-XXX. prezentowane są według stanu na dzień: 2014-06-302013-12-312014-06-302013-12-31
Aktywa razem 1 598 464 1 525 742 384 163 367 897
Zobowiązania razem 382 564 313 722 91 943 75 647
Zobowiązania długoterminowe 380 523 313 123 91 452 75 502
Zobowiązania krótkoterminowe 2 041 599 491 144
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Emitenta 1 215 900 1 212 020 292 220 292 250
Kapitał zakładowy 147 967 147 967 35 561 35 679
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »