Reklama

MLPGROUP (MLG): Raport półroczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze / 2013półrocze / 2014półrocze / 2013
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 48 182 45 456 11 531 10 787
Pozostałe przychody operacyjne 85 50 840 20 12 065
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 29 088 53 107 6 962 12 603
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (19 391) (17 914) (4 641) (4 251)
Zysk na działalności operacyjnej 56 867 130 599 13 610 30 992
Zysk przed opodatkowaniem 45 232 60 149 10 825 14 274
Zysk netto z działalności kontynuowanej 30 041 57 182 7 190 13 570
Całkowite dochody ogółem 26 477 61 600 6 337 14 618
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 30 041 57 182 7 190 13 570
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1,66 3,79 0,40 0,90
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 32 298 26 660 7 730 6 327
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (46 203) (43 051) (11 058) (10 216)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (19 302) 35 359 (4 619) 8 391
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (33 207) 18 968 (7 947) 4 501
w tys. PLNw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201431 grudnia 201330 czerwca 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 1 007 724 943 817 242 189 227 579
Aktywa obrotowe 146 853 151 578 35 294 36 549
Aktywa razem 1 154 577 1 095 395 277 483 264 128
Zobowiązania długoterminowe 495 760 475 678 119 147 114 698
Zobowiązania krótkoterminowe 123 473 110 850 29 675 26 729
Kapitał własny, w tym: 535 344 508 867 128 661 122 701
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 088 1 092
Pasywa razem 1 154 577 1 095 395 277 483 264 128
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej29,5628,097,106,77
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLNw tys. EUR
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca:2014201320142013
Przychody 3 998 3 670 957 871
Pozostałe przychody operacyjne 90 - 22 -
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (2 692) (2 585) (644) (613)
Zysk na działalności operacyjnej 1 291 318 309 75
Zysk przed opodatkowaniem 2 185 (15 884) 523 (3 769)
Zysk netto z działalności kontynuowanej (2 274) (8 834) (544) (2 096)
Całkowite dochody ogółem (2 274) (8 834) (544) (2 096)
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej (2 274) (8 834) (544) (2 096)
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (0,13) (0,59) (0,03) (0,14)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (777) 334 (186) 80
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (34 507) (56) (8 258) (13)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 2 098 - 502 -
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (33 186) 278 (7 942) 66
w tys. PLNw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201431 grudnia 201330 czerwca 201431 grudnia 2013
Aktywa trwałe 130 237 129 018 31 300 31 110
Aktywa obrotowe 96 679 97 824 23 235 23 588
Aktywa razem 226 916 226 842 54 535 54 698
Zobowiązania krótkoterminowe 43 381 41 033 10 426 9 895
Kapitał własny, w tym: 183 535 185 809 44 109 44 803
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 088 1 092
Pasywa razem 226 916 226 842 54 535 54 698
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej10,1310,262,442,47
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »