Reklama

MLPGROUP (MLG): Raport półroczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 54 153 48 182 13 099 11 531
Pozostałe przychody operacyjne 283 85 68 20
Zysk/ (Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych (3 192) 29 088 (772) 6 962
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (19 302) (19 391) (4 669) (4 641)
Zysk na działalności operacyjnej 31 824 56 867 7 698 13 610
Zysk przed opodatkowaniem 31 964 45 232 7 732 10 825
Zysk netto z działalności kontynuowanej 29 627 30 041 7 166 7 190
Całkowite dochody ogółem 33 665 26 477 8 143 6 337
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 29 627 30 041 7 166 7 190
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 1,64 1,66 0,40 0,40
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 34 170 32 298 8 265 7 730
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (25 941) (46 203) (6 275) (11 058)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (7 744) (19 302) (1 873) (4 619)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem 485 (33 207) 117 (7 947)
.
w tys.PLNw tys.EUR
na dzień:30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa trwałe 1 064 764 1 053 501 253 854 247 167
Aktywa obrotowe 172 292 180 935 41 077 42 450
Aktywa razem 1 237 056 1 234 436 294 931 289 617
Zobowiązania długoterminowe 533 431 552 559 127 177 129 639
Zobowiązania krótkoterminowe 112 078 123 995 26 721 29 090
Kapitał własny, w tym: 591 547 557 882 141 033 130 888
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 080 1 063
Pasywa razem 1 237 056 1 234 436 294 931 289 617
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej32,6630,807,797,23
.
.
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys.EUR
za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca2015201420152014
Przychody 4 142 3 998 1 002 957
Pozostałe przychody operacyjne 213 90 52 22
Zysk z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych - - - -
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (2 598) (2 692) (628) (644)
Zysk na działalności operacyjnej 1 713 1 291 414 309
Zysk przed opodatkowaniem 3 533 2 185 855 523
Zysk/(strata) netto z działalności kontynuowanej 6 924 (2 274) 1 675 (544)
Całkowite dochody ogółem 6 924 (2 274) 1 675 (544)
Zysk/(strata) netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej 6 924 (2 274) 1 675 (544)
Zysk/(strata) netto i rozwodniony zysk/(strata) netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,38 (0,13) 0,09 (0,03)
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej (2 050) (777) (496) (186)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (9 634) (34 507) (2 330) (8 258)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 7 055 2 098 1 707 502
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (4 629) (33 186) (1 119) (7 942)
.
w tys.PLNw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201531 grudnia 201430 czerwca 201531 grudnia 2014
Aktywa trwałe 129 041 125 227 30 765 29 380
Aktywa obrotowe 112 497 105 477 26 821 24 746
Aktywa razem 241 538 230 704 57 586 54 126
Zobowiązania krótkoterminowe 52 496 48 586 12 516 11 399
Kapitał własny, w tym: 189 042 182 118 45 070 42 727
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 080 1 063
Pasywa razem 241 538 230 704 57 586 54 126
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej10,4410,052,492,36
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »