Reklama

MLPGROUP (MLG): Raport półroczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 43 420 54 153 9 912 13 099
Pozostałe przychody operacyjne 1 386 283 316 68
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych 27 381 (3 192) 6 251 (772)
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (21 362) (19 302) (4 877) (4 669)
Zysk na działalności operacyjnej 49 163 31 824 11 223 7 698
Zysk przed opodatkowaniem 37 333 31 964 8 523 7 732
Zysk netto z działalności kontynuowanej 26 216 29 627 5 985 7 166
Całkowite dochody ogółem 27 173 33 665 6 203 8 143
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 26 216 29 627 5 985 7 166
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający właścicielom Jednostki Dominującej (w zł) 1,45 1,64 0,33 0,40
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 9 226 34 170 2 106 8 265
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (28 621) (25 554) (6 534) (6 181)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (48 479) (7 744) (11 067) (1 873)
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (67 874) 872 (15 495) 211
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201631 grudnia 201530 czerwca 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 963 906 934 348 217 807 219 253
Aktywa obrotowe 109 046 191 821 24 641 45 013
Aktywa razem 1 072 952 1 126 169 242 448 264 266
Zobowiązania długoterminowe 402 421 403 689 90 932 94 729
Zobowiązania krótkoterminowe 37 650 75 112 8 508 17 626
Kapitał własny, w tym: 632 881 647 368 143 008 151 911
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 023 1 063
Pasywa razem 1 072 952 1 126 169 242 448 264 266
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej34,9435,747,908,39
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
półrocze2016201520162015
Przychody 4 119 4 142 940 1 002
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (3 446) (2 598) (787) (628)
Zysk brutto ze sprzedaży" 673 1 544 153 373
Zysk na działalności operacyjnej 1 165 1 713 266 414
Zysk przed opodatkowaniem 1 686 3 533 385 855
Zysk netto z działalności kontynuowanej 1 079 6 924 246 1 675
Całkowite dochody ogółem 1 079 6 924 246 1 675
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,06 0,38 0,01 0,09
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 548 (2 050) 125 (496)
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 22 321 (9 634) 5 096 (2 330)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej (31 661) 7 055 (7 228) 1 707
Przepływy środków pieniężnych netto, razem (8 792) (4 629) (2 007) (1 120)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201631 grudnia 201530 czerwca 201631 grudnia 2015
Aktywa trwałe 201 583 210 954 45 550 49 502
Aktywa obrotowe 11 435 32 016 2 584 7 513
Aktywa razem 213 018 242 970 48 134 57 015
Zobowiązania długoterminowe 62 102 40 285 14 033 9 453
Zobowiązania krótkoterminowe 2 577 13 765 582 3 230
Kapitał własny, w tym: 148 339 188 920 33 518 44 332
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 023 1 063
Pasywa razem 213 018 242 970 48 133 57 015
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,1910,431,852,45
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »