Reklama

MLPGROUP (MLG): Raport półroczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody 47 545 43 420 11 194 9 912
Pozostałe przychody operacyjne 221 1 386 52 316
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych (2 227) 27 381 (524) 6 251
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (24 567) (21 362) (5 784) (4 877)
Zysk na działalności operacyjnej 18 763 49 163 4 418 11 223
Zysk przed opodatkowaniem 23 262 37 333 5 477 8 523
Zysk netto z działalności kontynuowanej 19 880 26 216 4 681 5 985
Całkowite dochody ogółem 22 319 27 173 5 255 6 203
Zysk netto przypadający na właścicieli Jednostki Dominującej 19 880 26 216 4 681 5 985
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający właścicielom Jednostki Dominującej (w zł) 1,10 1,45 0,26 0,33
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 35 989 9 226 8 473 2 106
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (72 682) (28 621) (17 112) (6 534)
Środki pieniężne z działalności finansowej 80 950 (48 479) 19 059 (11 067)
Przepływy pieniężne razem 44 257 (67 874) 10 420 (15 495)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201731 grudnia 201630 czerwca 201731 grudnia 2016
Aktywa trwałe 1 148 876 1 042 700 271 827 235 692
Aktywa obrotowe 157 401 135 281 37 241 30 579
Aktywa razem 1 306 277 1 177 981 309 068 266 271
Zobowiązania długoterminowe 508 899 435 140 120 407 98 359
Zobowiązania krótkoterminowe 99 333 67 115 23 502 15 171
Kapitał własny, w tym: 698 045 675 726 165 159 152 741
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 072 1 024
Pasywa razem 1 306 277 1 177 981 309 068 266 271
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej38,5437,319,128,43
* * *
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
Przychody 4 074 4 119 959 940
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (3 449) (3 446) (812) (787)
Zysk brutto ze sprzedaży 625 673 147 153
Zysk na działalności operacyjnej 626 1 165 147 266
Zysk przed opodatkowaniem 1 188 1 686 280 385
Zysk netto 955 1 079 225 246
Całkowite dochody ogółem 955 1 079 225 246
Zysk netto i rozwodniony zysk netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,05 0,06 0,01 0,01
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 853 548 201 125
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (30 011) 22 321 (7 066) 5 096
Środki pieniężne z działalności finansowej 87 061 (31 661) 20 497 (7 228)
Przepływy pieniężne razem 57 903 (8 792) 13 633 (2 007)
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 201631 grudnia 201630 czerwca 201631 grudnia 2016
Aktywa trwałe 238 305 208 730 56 384 47 181
Aktywa obrotowe 63 562 6 430 15 039 1 453
Aktywa razem 301 867 215 160 71 422 48 634
Zobowiązania długoterminowe 149 819 64 096 35 448 14 488
Zobowiązania krótkoterminowe 3 414 3 385 808 765
Kapitał własny, w tym: 148 634 147 679 35 167 33 381
Kapitał zakładowy 4 529 4 529 1 072 1 024
Pasywa razem 301 867 215 160 71 422 48 634
Liczba akcji (w szt.) 18 113 255 18 113 255 18 113 255 18 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej8,218,15 1,94 1,84
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »