Reklama

MLPGROUP (MLG): Raport półroczny MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze /2019półrocze / 2020półrocze /2019
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody84 17467 47018 95315 735
Pozostałe przychody operacyjne5391 076121251
Zysk/(Strata) z aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych151 70364 84134 15715 122
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-40 985-39 086-9 228-9 115
Zysk na działalności operacyjnej194 70793 32643 84021 764
Zysk przed opodatkowaniem150 55587 03133 89920 296
Zysk netto121 04969 16427 25516 130
Całkowite dochody ogółem 117 48461 86226 45314 427
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej121 04969 16427 25516 130
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej6,683,821,50,89
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej38 59242 7658 6899 973
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-203 398-101 758-45 797-23 731
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej158 736134 69535 74131 412
Przepływy środków pieniężnych netto, razem-6 07075 702-1 36717 654
***
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe2 193 0481 838 209491 054431 656
Aktywa obrotowe176 282235 91839 47255 399
Aktywa razem2 369 3302 074 127530 526487 055
Zobowiązania długoterminowe1 219 122971 135272 979228 046
Zobowiązania krótkoterminowe98 154164 43721 97838 614
Kapitał własny, w tym:1 052 054938 555235 569220 395
Kapitał zakładowy4 5294 5291 0141 063
Pasywa razem2 369 3302 074 127530 526487 055
Liczba akcji (w szt.)18 113 25518 113 25518 113 25518 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej58,0851,8213,0112,17
***
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWEw tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
półrocze2020201920202019
Przychody4 4534 4261 0031 032
Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu-4 904-4 747-1 104-1 107
Zysk na działalności operacyjnej-181-317-41-74
Zysk przed opodatkowaniem12 165-3822 739-89
Zysk netto11 905-2832 681-66
Całkowite dochody ogółem 11 905-2832 681-66
Zysk netto przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej11 905-2832 681-66
Wynik netto i rozwodniony wynik netto na 1 akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 0,66 -0,02 0,15 0,00
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej-2 083-709-469-165
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej-146 602-2 369-33 009-552
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej124 03958 24327 92913 583
Przepływy środków pieniężnych netto, razem-24 64655 165-5 54912 865
***
w tys. PLNw tys. PLNw tys. EURw tys. EUR
na dzień:30 czerwca 202031 grudnia 201930 czerwca 202031 grudnia 2019
Aktywa trwałe562 554380 121125 96489 262
Aktywa obrotowe49 09489 63110 99421 048
Aktywa razem611 648469 752136 958110 310
Zobowiązania długoterminowe386 682242 63586 58456 977
Zobowiązania krótkoterminowe60 69570 76613 59016 618
Kapitał własny, w tym:164 271156 35136 78336 715
Kapitał zakładowy4 5294 5291 0141 064
Pasywa razem611 648469 752136 957110 310
Liczba akcji (w szt.)18 113 25518 113 25518 113 25518 113 255
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom Jednostki Dominującej9,078,632,032,03
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »