Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Raport półroczny MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 276 218337 91965 15379 559
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów238 810315 88356 33074 371
Zysk (strata) na działalności operacyjnej14 3897 1953 3941 694
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
Zysk (strata) brutto8 8771 4642 094345
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej5 6499681 332228
Zysk (strata) na działalności zaniechanej -500 -118
Zysk (strata) netto5 6491 4681 332346
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące81591914
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej5 5681 4091 313332
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,040,010,010,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,040,010,010,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,040,010,010,00
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,040,010,010,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(8 642)(6 234)(2 038)(1 468)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(1 440)(853)(340)(201)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej3 7381 214882286
Przepływy pieniężne netto, razem(6 344)(5 873)(1 496)(1 383)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu19 96512 3444 5772 921
Stan na dzień:30.06.2018 r.31.12.2017 r.30.06.2018 r.31.12.2017 r.
Aktywa450 005435 109103 174104 320
Zobowiązania długoterminowe38 44430 0028 8147 193
Zobowiązania krótkoterminowe254 189253 41358 27960 757
Kapitał własny, w tym:157 372151 69436 08136 370
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki155 050149 26535 54935 787
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące2 3222 429532582
Kapitał podstawowy149 131149 13134 19235 755
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,041,000,240,24
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,041,000,240,24
Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 94 211174 13722 22240 998
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów83 135164 71819 61038 781
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3603 26085768
Zysk (strata) brutto4 6216 5831 0901 550
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej kontynuowanej3 4006 8598021 615
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto3 4006 8598021 615
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,020,050,010,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,020,050,010,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,020,050,010,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,020,050,010,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej1 975(4 805)466(1 131)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4 5051 6511 063389
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(8 764)(1 715)(2 067)(404)
Przepływy pieniężne netto, razem(2 284)(4 869)(539)(1 146)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu2 7211 692624400
Stan na dzień:30.06.2018 r.31.12.2017 r.30.06.2018 r.31.12.2017 r.
Aktywa254 471271 04158 34364 984
Zobowiązania długoterminowe6 4935 0051 4891 200
Zobowiązania krótkoterminowe161 510182 96837 03043 868
Kapitał własny86 46883 06819 82519 916
Kapitał akcyjny149 131149 13134 19235 755
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,580,560,130,13
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,580,560,130,13
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »