Reklama

MOSTALZAB (MSZ): Raport półroczny MOSTOSTAL ZABRZE SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
1. Skonsolidowane wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 356 906384 24184 02987 716
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów333 834354 98878 59781 038
Zysk (strata) na działalności operacyjnej7 7106271 815143
Udział w zyskach (stratach) inwestycji wycenianych metodą praw własności - - - -
Zysk (strata) brutto1 964(663)462(151)
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej1 468(2 554)346(583)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto1 468(2 554)346(583)
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące59611414
Zysk (strata) netto przynależny akcjonariuszom jednostki dominującej1 409(2 615)332(597)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,01-0,020,000,00
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,01-0,020,000,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,01-0,020,000,00
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,01-0,020,000,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 234)8 866(1 468)2 024
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(853)(467)(201)(107)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 214(15 054)286(3 437)
Przepływy pieniężne netto, razem(5 873)(6 655)(1 383)(1 519)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu12 34435 9222 9218 117
Na dzień:30.06.2017 r.31.12.2016 r.30.06.2017 r.31.12.2016 r.
Aktywa541 313548 572128 076123 999
Zobowiązania długoterminowe41 08237 0969 7208 385
Zobowiązania krótkoterminowe266 225278 74662 98963 008
Kapitał własny, w tym:234 006232 73055 36652 606
- Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki231 326229 95354 73251 979
- Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące2 6802 777634628
Kapitał podstawowy149 131149 13135 28533 710
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,551,540,370,35
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)1,551,540,370,35
2. Jednostkowe wybrane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 174 137133 35440 99830 443
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów164 718124 01938 78128 312
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 260(10 857)768(2 478)
Zysk (strata) brutto6 583(6 177)1 550(1 410)
Zysk (strata) netto z działalności gospodarczej6 859(7 043)1 615(1 608)
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto6 859(7 043)1 615(1 608)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,05-0,050,01-0,01
Zysk (strata) z działalności kontynuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,05-0,050,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EURO)0,05-0,050,01-0,01
Rozwodniony zysk (strata) z działalności kontunuowanej na jedną akcję (w zł/EURO)0,05-0,050,01-0,01
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(4 805)13 169(1 131)3 006
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej1 651(6 797)389(1 552)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(1 715)(2 140)(404)(489)
Przepływy pieniężne netto, razem(4 869)4 232(1 146)966
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu1 69215 6854003 544
Na dzień:30.06.2017 r.31.12.2016 r.30.06.2017 r.31.12.2016 r.
Aktywa310 843337 77173 54676 350
Zobowiązania długoterminowe9 0517 6532 1411 730
Zobowiązania krótkoterminowe153 964189 14936 42842 755
Kapitał własny147 828140 96934 97631 865
Kapitał akcyjny149 131149 13135 28533 710
Liczba akcji (w szt.)149 130 538149 130 538149 130 538149 130 538
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,990,950,230,21
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO)0,990,950,230,21
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »