Reklama

NEUCA (NEU): Raport półroczny NEUCA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. w tys. EUR
półrocze / 2013półrocze /2012półrocze / 2013półrocze /2012
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 29503242870666700124679512
Zysk (strata) na działalności operacyjnej62807510381490412081
Zysk (strata) brutto63517432511507310238
Zysk (strata) netto5196534634123328198
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego5257035068124758301
Średnioważona liczba akcji4512522444732945125224447329
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)11,657,892,761,87
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej2204089593523021207
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej11703-29432777-697
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-41905-86527-9944-20482
Przepływy pieniężne netto, razem-8162123-193728
Aktywa razem18570231956471428953459125
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania14780231648528341408386860
Zobowiązania długoterminowe81887987871891523182
Zobowiązania krótkoterminowe13961361549741322493363678
Kapitał własny3790003079438754572265
Kapitał zakładowy4513445110421045
Stan na 31.12.2012
Aktywa razem1871362 457747
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1529545 374136
Zobowiązania długoterminowe88351 21611
Zobowiązania krótkoterminowe1441194 352525
Kapitał własny341817 83611
Kapitał zakładowy4548 1112
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 29169472708788692204641194
Zysk (strata) na działalności operacyjnej371273782088108952
Zysk (strata) brutto339743313080627842
Zysk (strata) netto271452611064426180
Średnioważona liczba akcji4512522444732945125224447329
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)6,025,871,431,39
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1769991443-420021645
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4791-47159-1137-11163
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej18116-442464299-10473
Przepływy pieniężne netto, razem-437438-10389
Aktywa razem19865381969901458869462276
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania17190781729813397089405935
Zobowiązania długoterminowe89069962722057422592
Zobowiązania krótkoterminowe16300091633541376515383343
Kapitał własny2674602400886178056341
Kapitał zakładowy4513445110421045
Stan na 31.12.2012
Aktywa razem1950554 477118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania1695913 414831
Zobowiązania długoterminowe90496 22136
Zobowiązania krótkoterminowe1605417 392695
Kapitał własny254641 62287
Kapitał zakładowy4548 1112
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Raport w załączniku :

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »