Reklama

PRAGMAINK (PRI): Raport półroczny NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze / 2020półrocze / 2021półrocze / 2020
Przychody ze sprzedaży netto ogółem3 01313 6736633 079
Zysk (strata) z działalności operacyjnej1 066(10 068)235(2 267)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem(423)(3 063)(93)(690)
Całkowity dochód (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(535)(3 219)(118)(725)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(12 150)30 253(2 672)6 812
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej33 343(3 323)7 333(748)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(20 851)(15 401)(4 585)(3 468)
Przepływy pieniężne netto, razem34211 529752 596
Aktywa, razem49 513165 93910 95237 156
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania13 295125 2302 94128 041
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe4 48459 79299213 388
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe8 81065 4391 94914 653
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej36 20332 6468 0087 310
Kapitał własny Grupy Kapitałowej36 21940 7098 0129 115
Kapitał zakładowy3 6803 680814824
Liczba akcji na koniec okresu (w szt.)3 680 0003 680 0003 680 0003 680 000
Zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/ EUR)(0,15)(0,87)(0,03)(0,20)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną średnioważoną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)(0,15)(0,87)(0,03)(0,20)
Wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)9,848,872,181,99
Rozwodniona wartość księgowa na jedną średnioważoną akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR)9,848,872,183,20
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)1,7700,390
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »