Reklama

FMG (FMG): Raport półroczny ONE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS - raport 1

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2021półrocze /2020półrocze / 2021półrocze /2020
Przychody łącznie całkowite16 805 19 591 3 696 4 411
Przychody ze sprzedaży15 374 12 956 3 381 2 917
Koszty działalności operacyjnej(17 762)(12 157)(3 906)(2 737)
Amortyzacja(516)(519)(113)(117)
Zysk/ (strata) ze sprzedaży(2 388)799 (525)180
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(2 287)7 206 (503)1 622
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (2 828)7 101 (622)1 599
Zysk/(strata) netto(2 699)7 103 (594)1 599
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (175)676 (38)152
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej262 (582)58 (131)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej226 58 50 13
30.06.202131.12.202030.06.202131.12.2020
Aktywa trwałe60 485 60 953 13 379 13 208
Aktywa obrotowe26 023 33 551 5 756 7 270
Pożyczki udzielone długoterminowe1 637 1 586 362 344
Pożyczki udzielone krótkoterminowe156 296 35 64
Należności długoterminowe0 0 0 0
Należności krótkoterminowe6 971 9 076 1 542 1 967
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne770 457 170 99
Kapitał własny14 641 6 922 3 239 1 500
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe21 272 13 129 4 705 2 845
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe50 595 74 453 11 192 16 134
Wartość księgowa kapitałów własnych na jedną akcję (w zł.)83,6142,2618,499,16
Zysk (strata) za okres na jedną akcję zwykłą (w zł.)(15,41)(31,61)(3,39)(7,06)
Liczba akcji na dzień bilansowy196 292163 814196 292163 814
Średnia ważona liczba akcji175 118163 814175 118163 814
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »