Reklama

OPENFIN (OPF): Raport półroczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015półrocze / 2016półrocze /2015
(niebadane)(niebadane)(niebadane)(niebadane)
Przychody ze sprzedaży 175 202 180 284 39 996 43 609
Koszty działalności operacyjnej 211 341 162 495 48 246 39 306
Zysk /(Strata) brutto (48 988) 20 401 (11 183) 4 935
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres (40 272) 17 329 (9 193) 4 192
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (42 556) 14 552 (9 715) 3 520
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,78) 0,27 (0,18)0,06
– rozwodniony z zysku/ (straty) za okres (w zł/ EURO) (0,78) 0,27 (0,18)0,06
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 16 593 34 319 3 788 8 301
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (13 531) (19 382) (3 089) (4 688)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (7 190) (12 928) (1 641) (3 127)
Przepływy pieniężne netto razem (4 128) 2 009 (942) 486
30.06.201631.12.201530.06.201631.12.2015
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 496 239 524 951 112 132 123 185
Aktywa obrotowe, w tym: 103 115 110 922 23 300 26 029
Należności z tytułu dostaw i usług 46 672 47 904 10 546 11 241
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone przychody prowizyjne 31 612 33 178 7 143 7 786
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 165 21 293 3 879 4 997
Aktywa razem 599 354 635 873 135 432 149 213
Zobowiązania długoterminowe, w tym: 125 569 110 162 28 374 25 851
Wyemitowane obligacje - część długoterminowa 115 748 93 364 26 155 21 909
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym: 119 800 128 241 27 070 30 093
Wyemitowane obligacje - część krótkoterminowa 10 598 35 240 2 395 8 269
Rozliczenia międzyokresowe, w tym naliczone wynagrodzenia 26 199 34 396 5 920 8 071
Zobowiązania ogółem 245 369 238 403 55 444 55 944
Kapitał własny ogółem 353 986 397 470 79 988 93 270
Kapitał podstawowy 543 543 123 127
Liczba akcji (tys. sztuk) 54 357 54 357 54 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »