Reklama

OPENFIN (OPF): Raport półroczny OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PS

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
(niebadane)(przekształcone niebadane(niebadane)(przekształcone niebadane)
Przychody ze sprzedaży 180 285 154 087 42 446 35 176
Koszty działalności operacyjnej 177 640 201 895 41 823 46 089
Zysk /(Strata) brutto 17 114 (60 871) 4 029 (13 896)
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres (5 984) (40 272) (1 409) ( 9 193)
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (5 984) (42 556) (1 409) (9 715)
Zysk netto / (Strata netto) całkowity dochód na jedną akcję:
– podstawowy z zysku/(straty) za okres (w zł/ EURO) (0,11) (0,78) (0,03) (0,18)
– rozwodniony z zysku/ (straty) za okres (w zł/ EURO) (0,11) (0,78) (0,03) (0,18)
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 4 997 16 593 1 177 3 788
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (6 346) (13 531) (1 494) (3 089)
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 10 520 (7 190) 2 477 (1 641)
Przepływy pieniężne netto razem 9 171 (4 128) 2 159 (942)
30.06.201731.12.201630.06.201731.12.2016
(niebadane)(badane)(niebadane)(badane)
Aktywa trwałe 551 290 550 966 130 437 124 540
Aktywa obrotowe 76 999 80 581 18 218 18 215
Aktywa razem 628 289 631 547 148 655 142 755
Zobowiązania długoterminowe 128 461 122 296 30 394 27 644
Zobowiązania krótkoterminowe 118 384 121 636 28 010 27 495
Zobowiązania razem 246 844 243 932 58 404 55 138
Kapitał własny ogółem 381 445 387 615 90 251 87 616
Kapitał podstawowy 743 543 176 123
Liczba akcji (tys. sztuk) 74 357 54 357 74 357 54 357
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »