Reklama

ORANGEPL (OPL): Raport półroczny ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze /2017półrocze / 2018półrocze /2017
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 416 000 5 657 000 1 277 509 1 331 874
II. Zysk z działalności operacyjnej 106 000 278 000 25 003 65 452
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (67 000) 121 000 (15 804) 28 488
IV. Skonsolidowany zysk/(strata) netto (66 000) 110 000 (15 568) 25 898
V. Zysk/(strata) netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. (66 000) 110 000 (15 568) 25 898
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (0,05) 0,08 (0,01) 0,02
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (62 000) 82 000 (14 624) 19 306
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. (62 000) 82 000 (14 624) 19 306
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 850 000 1 005 000 200 495 236 615
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 037 000) (1 040 000) (244 604) (244 855)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 89 000 224 000 20 993 52 738
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (98 000) 189 000 (23 116) 44 498
stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017 stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 950 000 3 273 000 905 631 784 723
XV. Aktywa trwałe razem 19 287 000 19 660 000 4 422 001 4 713 611
XVI. Suma aktywów 23 237 000 22 933 000 5 327 632 5 498 334
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 246 000 6 043 000 1 432 043 1 448 848
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6 543 000 6 952 000 1 500 138 1 666 787
XIX. Kapitał własny razem 10 448 000 9 938 000 2 395 451 2 382 699
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 446 000 9 936 000 2 394 993 2 382 220
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 902 650 943 921
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 202 000 5 501 000 1 227 031 1 295 145
II. Zysk z działalności operacyjnej 103 000 269 000 24 295 63 333
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem (47 000) 129 000 (11 086) 30 372
IV. Zysk/(strata) netto (45 000) 120 000 (10 614) 28 253
V. Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych/EUR) (0,03) 0,09 (0,01) 0,02
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem (41 000) 92 000 (9 671) 21 660
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 901 000 1 000 000 212 525 235 438
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 040 000) (1 045 000) (245 312) (246 032)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 61 000 243 000 14 389 57 211
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (78 000) 198 000 (18 398) 46 617
stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017 stan na 30.06.2018 stan na 31.12.2017
XII. Aktywa obrotowe razem 3 758 000 3 041 000 861 610 729 099
XIII. Aktywa trwałe razem 19 300 000 19 675 000 4 424 982 4 717 208
XIV. Suma aktywów 23 058 000 22 716 000 5 286 592 5 446 307
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 152 000 5 960 000 1 410 492 1 428 948
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6 491 000 6 899 000 1 488 215 1 654 080
XVII. Kapitał własny razem 10 415 000 9 857 000 2 387 885 2 363 279
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 902 650 943 921
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »