ORANGEPL (OPL): Raport półroczny ORANGE POLSKA SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 537 000 5 416 000 1 291 278 1 277 509
II. Zysk z działalności operacyjnej 209 000 106 000 48 741 25 003
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 67 000 (67 000) 15 625 (15 804)
IV. Zysk/(strata) netto 53 000 (66 000) 12 360 (15 568)
V. Zysk/(strata) netto przypisana właścicielom Orange Polska S.A. 53 000 (66 000) 12 360 (15 568)
VI. Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych/euro) 0,04 (0,05) 0,01 (0,01)
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VIII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 30 000 (62 000) 6 996 (14 624)
IX. Całkowite dochody/(straty) ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 30 000 (62 000) 6 996 (14 624)
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 196 000 850 000 278 918 200 495
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 228 000) (1 037 000) (286 380) (244 604)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (156 000) 89 000 (36 381) 20 993
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (188 000) (98 000) (43 843) (23 116)
stan na 30.06.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.06.2019 stan na 31.12.2018
XIV. Aktywa obrotowe razem 3 752 000 3 969 000 882 408 923 023
XV. Aktywa trwałe razem 20 723 000 19 326 000 4 873 707 4 494 419
XVI. Suma aktywów 24 475 000 23 295 000 5 756 115 5 417 442
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 298 000 5 946 000 1 010 818 1 382 791
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 9 642 000 6 846 000 2 267 639 1 592 093
XIX. Kapitał własny razem 10 535 000 10 503 000 2 477 658 2 442 558
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 10 533 000 10 501 000 2 477 187 2 442 093
XXI. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 925 917 915 581
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 5 244 000 5 202 000 1 222 948 1 227 031
II. Zysk z działalności operacyjnej 188 000 103 000 43 843 24 295
III. Zysk/(strata) przed opodatkowaniem 67 000 (47 000) 15 625 (11 086)
IV. Zysk/(strata) netto 60 000 (45 000) 13 993 (10 614)
V. Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych/euro) 0,05 (0,03) 0,01 (0,01)
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1 312 1 312 1 312 1 312
VII. Całkowite dochody/(straty) ogółem 37 000 (41 000) 8 629 (9 671)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 275 000 901 000 297 341 212 525
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 228 000) (1 040 000) (286 381) (245 312)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (208 000) 61 000 (48 507) 14 389
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (161 000) (78 000) (37 547) (18 398)
stan na 30.06.2019 stan na 31.12.2018 stan na 30.06.2019 stan na 31.12.2018
XII. Aktywa obrotowe razem 3 472 000 3 758 000 816 557 873 953
XIII. Aktywa trwałe razem 20 762 000 19 333 000 4 882 879 4 496 047
XIV. Suma aktywów 24 234 000 23 091 000 5 699 436 5 370 000
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 4 171 000 5 856 000 980 950 1 361 860
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 9 585 000 6 796 000 2 254 234 1 580 465
XVII. Kapitał własny razem 10 478 000 10 439 000 2 464 252 2 427 675
XVIII. Kapitał zakładowy 3 937 000 3 937 000 925 917 915 581
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »