Reklama

ORZBIALY (OBL): Raport półroczny ORZEŁ BIAŁY SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2018półrocze 2017półrocze / 2018półrocze 2017
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów338 103 324 770 79 751 76 463
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży31 769 23 880 7 494 5 622
Zysk (strara) netto ze sprzedaży17 468 11 424 4 120 2 690
Zysk (strata) brutto15 979 8 723 3 769 2 054
Zysk (strata) netto12 445 6 273 2 935 1 477
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 645 -33 250 2 511 -7 828
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-4 365 -2 581 -1 030 -608
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 498 23 626 -825 5 562
Przepływy pieniężne netto razem2 782 -12 205 656 -2 874
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,75 0,38 0,18 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,75 0,38 0,18 0,09
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa,razem364 406 360 940 83 549 86 538
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania115 085 99 112 26 386 23 763
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)23 256 24 992 5 332 5 992
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)77 069 58 793 17 670 14 096
Kapitał własny249 321 261 828 57 163 62 775
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 642 1 717
Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 64916 650 64916 650 649 16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 64916 650 64916 650 649 16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,97 15,72 3,43 3,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,97 15,72 3,43 3,77
Dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego wg MSSF:
Wybrane dane finansowetys. złtys. EUR
30.06.201830.06.201730.06.201830.06.2017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów335 997 323 153 79 254 76 083
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży30 284 22 742 7 143 5 354
Zysk (strara) netto ze sprzedaży17 124 11 917 4 039 2 806
Zysk (strata) brutto18 949 8 539 4 470 2 010
Zysk (strata) netto15 520 6 442 3 661 1 517
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 107 -38 053 2 384 -8 959
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-6 519 -2 324 -1 538 -547
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-1 865 26 681 -440 6 282
Przepływy pieniężne netto razem1 723 -13 696 406 -3 224
Zysk (strata) na jedną akcję zwykła (w zł lub EUR)0,93 0,39 0,22 0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł lub EUR)0,93 0,39 0,22 0,09
Pozycje bilansu (dane za ub. rok dotyczą końca roku)30.06.201831.12.201730.06.201831.12.2017
Aktywa,razem349 471 344 709 80 124 82 646
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania104 181 89 987 23 886 21 575
Zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)15 374 17 126 3 525 4 106
Zobowiązania krótkoterminowe (bez rezerw)74 794 58 493 17 148 14 024
Kapitał własny245 290 254 722 56 239 61 071
Kapitał zakładowy7 160 7 160 1 642 1 717
Liczba akcji na koniec okresu w szt.16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji w szt.16 650 649 16 650 649 16 650 649 16 650 649
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,73 15,30 3,38 3,67
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł lub EUR)14,73 15,30 3,38 3,67
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »