PANOVA (NVA): Raport półroczny P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze / 2018półrocze / 2019półrocze / 2018
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO Sprawozdania Finansowego (dane w wierszach I-X zaprezentowano za I półrocze 2019 r oraz za I półrocze 2018 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2019 i na koniec roku 2018)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 512 95 487 28 804 22 523
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 28 010 20 576 6 532 4 853
Zysk (strata) brutto 21 754 15 227 5 073 3 592
Zysk (strata) netto 17 719 12 679 4 132 2 991
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 581 18 988 6 199 4 479
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 7 442 (15 363) 1 736 (3 624)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 773) (8 702) (7 876) (2 053)
Przepływy pieniężne netto, razem 250 (5 077) 58 (1 198)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,77 1,27 0,41 0,30
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,77 1,27 0,41 0,30
Aktywa, razem 908 504 913 648 213 665 212 476
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 531 006 557 693 124 884 129 696
Zobowiązania długoterminowe 363 989 344 017 85 604 80 004
Zobowiązania krótkoterminowe 129 608 165 317 30 482 38 446
Kapitał własny 377 498 355 955 88 781 82 780
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 352 2 326
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,88 8,28
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 37,75 35,60 8,88 8,28
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO Sprawozdania Finansowego JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za I półrocze 2019 r oraz za I półrocze 2018 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2019 i na koniec roku 2018)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 82 602 64 735 19 264 15 269
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 652 (5 408) 152 (1 276)
Zysk (strata) brutto 8 988 1 188 2 096 280
Zysk (strata) netto 8 011 1 797 1 868 424
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 966) (4 517) (692) (1 065)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 21 645 (9 463) 5 048 (2 232)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (22 131) 8 668 (5 161) 2 045
Przepływy pieniężne netto, razem (3 452) (5 312) (805) (1 253)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,80 0,18 0,19 0,04
Aktywa, razem 442 404 458 261 104 046 106 572
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 152 803 176 672 35 937 41 087
Zobowiązania długoterminowe 70 767 64 532 16 643 15 007
Zobowiązania krótkoterminowe 82 036 112 140 19 294 26 079
Kapitał własny 289 601 281 589 68 109 65 486
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 352 2 326
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,96 28,16 6,81 6,55
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 28,96 28,16 6,81 6,55
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »