Reklama

PANOVA (NVA): Raport półroczny P.A. NOVA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2020półrocze / 2019półrocze / 2020półrocze / 2019
Wybrane dane ze SKONSOLIDOWANEGO Sprawozdania Finansowego (dane w wierszach I-X zaprezentowano za I półrocze 2020 r. oraz za I półrocze 2019 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2020 r. i na koniec roku 2019)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 70 961 123 512 15 978 28 804
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 263 28 010 3 211 6 532
Zysk (strata) brutto 9 591 21 754 2 160 5 073
Zysk (strata) netto 6 850 17 719 1 542 4 132
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 268 26 581 11 093 6 199
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (16 435) 7 442 (3 700) 1 736
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (35 167) (33 773) (7 918) (7 876)
Przepływy pieniężne netto, razem (2 334) 250 (526) 58
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,69 1,77 0,15 0,41
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,69 1,77 0,15 0,41
Aktywa, razem 845 385 899 269 189 294 211 170
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 454 048 505 259 101 668 118 647
Zobowiązania długoterminowe 352 074 341 121 78 834 80 104
Zobowiązania krótkoterminowe 101 974 164 138 22 833 38 544
Kapitał własny 391 337 394 010 87 626 92 523
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 239 2 348
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,13 39,40 8,76 9,25
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 39,13 39,40 8,76 9,25
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
Wybrane dane z JEDNOSTKOWEGO Sprawozdania Finansowego JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ (dane w wierszach XXI-XXX zaprezentowano za I półrocze 2020 r. oraz za I półrocze 2019 r., pozostałe dane zaprezentowano na koniec I półrocza 2020 r. i na koniec roku 2019)
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 002 82 602 8 557 19 264
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 387 652 87 152
Zysk (strata) brutto 1 115 8 988 251 2 096
Zysk (strata) netto 583 8 011 131 1 868
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 421 (2 966) 10 902 (692)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 582) 21 645 (581) 5 048
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (50 448) (22 131) (11 359) (5 161)
Przepływy pieniężne netto, razem (4 609) (3 452) (1 038) (805)
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,80 0,01 0,19
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,80 0,01 0,19
Aktywa, razem 411 163 483 383 92 065 113 510
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 103 077 175 880 23 080 41 301
Zobowiązania długoterminowe 47 696 60 418 10 680 14 188
Zobowiązania krótkoterminowe 55 381 115 462 12 401 27 113
Kapitał własny 308 086 307 503 68 985 72 209
Kapitał zakładowy 10 000 10 000 2 239 2 348
Liczba akcji (w szt.) 10 000 000 10 000 000 10 000 000 10 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,81 30,75 6,90 7,22
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 30,81 30,75 6,90 7,22
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »