Reklama

YOLO (YOL): Raport półroczny P.R.E.S.C.O. GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2016półrocze /2015 /Dane bilansowe na dzień 31.12.2015półrocze / 2016półrocze /2015 /Dane bilansowe na dzień 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży kontynuowanej i zaniechanej 48 24017 670 11 0124 274
Zysk (strata) z działalności operacyjnej kontynuowanej i zaniechanej 40 86627439 329664
Zysk z działalności kontynuowanej i zaniechanej przed opodatkowaniem 43 0537959 828192
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej, w tym: 43 0407779 825188
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej 39 4033 3948 995821
Pozostałe całkowite dochody netto(145)31(33)7
Całkowite dochody ogółem42 8958089 792195
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(6 831)5 091 (1 559)1 231
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej157 770 (2 098)36 016 (507)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej(6 202)(1 879)(1 416)(455)
Zwiększenie / (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów144 737 1 114 33 041 269
Zysk przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR na akcję)2.180.040.500.01
Zysk rozwodniony przypadający na 1 akcję (w PLN/EUR na akcję)2.180.040.500.01
Aktywa trwałe40 56913 2159 1673 101
Aktywa obrotowe163 220154 37836 88236 226
Aktywa razem, w tym:203 789167 59346 04939 327
Aktywa klasyfikowane jako przeznaczone do zbycia- 148 162-34 768
Zobowiązania długoterminowe6 41139 9341 4499 371
Zobowiązania krótkoterminowe38 03711 1698 5952 621
Zobowiązania razem, w tym:44 44851 10310 04411 992
Zobowiązania związane bezpośrednio z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do zbycia -43 926-10 308
Kapitał własny 159 341116 49036 00527 335
Kapitał podstawowy 19 78019 7004 4704 623
Liczba akcji (w szt.)19 779 89019 700 00019 779 89019 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w PLN/EUR na akcję)8.065.911.821.39
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »