Reklama

PATENTUS (PAT): Raport półroczny PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży30 087 46 987 7 266 11 250
Zysk (strata) na działalności operacyjnej427 4 094 103 980
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (39) 3 495 (9) 837
Zysk (strata) netto (49) 2 905 (12) 696
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (61) 2 894 (15) 693
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym12 11 3 3
Całkowity dochód ogółem (49) 2 905 (12) 696
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej (61) 2 894 (15) 693
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym12 11 3 3
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,30 3,310,80 0,79
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )(0,00)0,10 (0,00)0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej9 965 (3 502)2 406 (839)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (7 010) (8 183) (1 693) (1 959)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 792)10 479 (433)2 509
Przepływy pieniężne netto, razem1 163 (1 206)281 (289)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,14094,1765
Aktywa trwałe115 607111 44327 56226 783
Aktywa obrotowe47 03666 16911 21415 903
Aktywa razem162 643177 61238 77642 686
Zobowiązania długoterminowe31 81531 5987 5857 594
Zobowiązania krótkoterminowe32 44347 4827 73511 411
Kapitał własny98 38598 53223 45623 680
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym992952237229
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 8132 836
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujace992952237229
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,19444,1609
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży20 529 36 947 4 958 8 846
Zysk (strata) na działalności operacyjnej263 3 580 64 857
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (28) 3 236 (7) 775
Zysk (strata) netto (23) 2 662 (6) 637
Całkowity dochód ogółem (23) 2 662 (6) 637
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,28 3,30 0,79 0,74
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )(0,00)0,09 0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej7 912 (2 850)1 911 (682)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 703) (7 719) (1 136) (1 848)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 485)9 201 (600)2 203
Przepływy pieniężne netto, razem724 (1 368)175 (328)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,14094,1765
Aktywa trwałe108 319102 40225 82524 611
Aktywa obrotowe39 50159 9719 41814 413
Aktywa razem147 820162 37335 24239 024
Zobowiązania długoterminowe28 71228 9966 8456 969
Zobowiązania krótkoterminowe22 29836 0065 3168 653
Kapitał własny96 81097 37123 08123 401
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 8132 836
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,19444,1609
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »