PATENTUS (PAT): Raport półroczny PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze /2016półrocze / 2017półrocze /2016
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży36 506 30 087 8 548 6 888
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 187 427 746 98
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 063 (39) 717 (9)
Zysk (strata) netto2 366 (49) 554 (11)
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 418 (61) 566 (14)
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (52) 12 (12) 3
Całkowity dochód ogółem2 366 (49) 554 (11)
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej2 418 (61) 566 (14)
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (52) 12 (12) 3
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )2,91 3,30 0,68 0,79
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,08 (0,00)0,02 (0,00)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej389 96592 281
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej456 (7 010)107 (1 605)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (118) (1 792) (28) (410)
Przepływy pieniężne netto, razem3761 16388266
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,27064,3680
Aktywa trwałe104 136115 60724 63926 123
Aktywa obrotowe46 97047 03611 11310 628
Aktywa razem151 106162 64335 75236 751
Zobowiązania długoterminowe29 77831 8157 0467 189
Zobowiązania krótkoterminowe34 81832 4438 2387 331
Kapitał własny86 51098 38520 46822 231
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym697992165224
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7922 666
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujace697992165224
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,22654,4255
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży34 493 25 352 8 077 5 804
Zysk (strata) na działalności operacyjnej3 444 (3 718) 806 (851)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 366 (10 534) 788 (2 412)
Zysk (strata) netto2 668 (10 605) 625 (2 428)
Całkowity dochód ogółem2 668 (10 605) 625 (2 428)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )2,93 3,01 0,69 0,74
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,09 (0,36)0,04 0,04
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (56)4 416 (13)1 011
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej4762 558111586
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (43) (7 399) (10) (1 694)
.Przepływy pieniężne netto, razem377 (425)88 (97)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,27064,3680
Aktywa trwałe101 73699 56924 07122 499
Aktywa obrotowe46 30150 03210 95511 305
Aktywa razem148 037149 60135 02633 804
Zobowiązania długoterminowe28 91930 2646 8426 839
Zobowiązania krótkoterminowe32 78830 4677 7586 884
Kapitał własny86 33088 87020 42620 081
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7922 666
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,22654,4255
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »