Reklama

PATENTUS (PAT): Raport półroczny PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
WYBRANE DANE FINANSOWE DO SPRAWOZDANIA SKONSOLIDOWANEGO
Przychody netto ze sprzedaży33 412 54 085 7 781 8 548
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 392 3 878 1 023 746
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 703 3 878 862 717
Zysk (strata) netto3 430 3 064 799 554
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej3 476 3 661 810 566
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym (46) 48 (11) (12)
Całkowity dochód ogółem3 430 3 709 799 554
Całkowity dochód ogółem przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej3 476 3 661 810 566
Całkowity dochód ogółem przypadający udziałom niekontrolującym (46) 48 (11) (12)
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,30 3,02 0,77 0,68
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej ( w PLN/EUR )0,12 0,10 0,03 0,02
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej5 649 (5 009)1 3169
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 570) (3 511) (831)107
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (2 916)8 337 (679) (28)
Przepływy pieniężne netto, razem (837) (183) (195)88
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,29404,2201
Aktywa trwałe84 40293 78919 85024 639
Aktywa obrotowe88 29763 83320 76611 113
Aktywa razem172 699157 62240 61635 752
Zobowiązania długoterminowe25 38227 4185 9697 046
Zobowiązania krótkoterminowe49 04140 33811 5348 238
Kapitał własny98 27689 86623 11320 468
Kapitał własny przypadający udziałom niekontrolującym824827194165
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7752 792
Kapitały przypadające na udziały niekontrolujace824827194165
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,25204,3616
WYBRANE DANE FINANSOWE DLA SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO
Przychody netto ze sprzedaży33 130 53 031 7 715 12 566
Zysk (strata) na działalności operacyjnej4 079 4 355 950 1 032
Zysk (strata) przed opodatkowaniem3 418 4 183 796 991
Zysk (strata) netto3 164 3 431 737 813
Całkowity dochód ogółem3 164 3 431 737 813
Średnia ważona liczba akcji w sztukach29 500 000 29 500 000 29 500 000 29 500 000
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR )3,28 3,01 0,76 0,71
Zysk (strata) netto na akcję oraz rozwodniony zysk (strata) netto na akcję ( w PLN/EUR )0,11 0,12 0,04 0,03
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej6 530 (5 542)1 521 (1313)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 415) (3 396) (795) (805)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 942)8 723 (918)2067
Przepływy pieniężne netto, razem (827) (215) (193) (51)
kurs Euro dla przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz pozycji przepływów pieniężnych4,29404,2201
Aktywa trwałe82 42191 57119 38420 995
Aktywa obrotowe87 27162 27820 52514 279
Aktywa razem169 692153 84939 90935 274
Zobowiązania długoterminowe24 58026 6055 7816 100
Zobowiązania krótkoterminowe48 27838 43911 3548 813
Kapitał własny96 83488 80522 77420 361
Kapitał akcyjny (zakładowy)11 80011 8002 7752 705
kurs Euro dla przeliczenia pozycji aktywów i pasywów4,25204,3616
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »