PBG (PBG): Raport półroczny PBG SA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2019półrocze /2018półrocze / 2019półrocze /2018
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowgo Grupy Kapitałowej PBG za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży520 2781 318 157122 082310 542
Zysk (strata) z działałalności operacyjnej(206 941)(61 359)(48 558)(14 455)
Zysk (strata) brutto(210 782)(39 120)(49 460)(9 216)
Zysk (strata) netto z działalności kontynouwanej przypadający:(202 364)(53 317)(47 484)(12 561)
akcjonariuszom jednostki dominującej(68 511)(15 855)(16 076)(3 735)
akcjonariuszom niekontrolującym (133 853)(20 499)(31 408)(4 818)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej przypadający:(199 889)(48 854)(46 904)(11 509)
akcjonariuszom jednostki dominującej (66 036)(18 120)(15 495)(4 269)
akcjonariuszom niekontrolującym (133 853)(20 449)(31 408)(4 818)
Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
Całkowite dochody przypadające:(200 131)(38 874)(46 960)(9 158)
akcjonariuszom jednostki dominującej(65 978)(18 438)(15 482)(4 344)
akcjonariuszom niekontrolującym (134 153)(20 436)(31 479)(4 814)
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą
Zysk strata na jedną akcję zwykłą (0,08)(0,02)(0,02)(0,01)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą(0,08)(0,02)(0,02)(0,01)
Średni kurs PLN/EURxx4,28804,2395
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (25 223)(84 216)(5 919)(19 840)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 89034 4424438 114
Środki pieniężne netto z działalności finansowej1 2258 6252872 032
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(22 108)(41 149)(5 188))(9 694)
Średni kurs PLN/EUR 4,28804,2395
Skosolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, dane na dzień: 30 czerwca 201931 grudnia 2018 30 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa1 527 9001 566 608355 326375 604
Zobowiązania długoterminowe152 909430 78835 560103 284
Zobowiązania krótkoterminowe1 380 292941 310320 998225 685
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży----
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej(273 789)(207 918)(63 672)(49 850)
Liczba akcji w szt.818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.818 420 313804 855 565818 420 313804 855 565
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.818 420 313804 855 565818 420 313804 855 565
Wartość księgowa na jedną akcję (0,33)(0,25)(0,08)(0,06)
Kurs PLN/EUR na koniec okresuxx4,25204,3000
Dane finansowe dotyczące śródrocznego skróconego sprawozdania finansowgo spółki PBG S.A, za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku
Rachunek zysków i strat
Przychody ze sprzedaży43 66727 72210 1836 539
Zysk (strata) z działałalności operacyjnej(23 454)(13 696)(5 470)(3 231)
Zysk (strata) brutto(93 003)(40 423)(21 689)(9 535)
Zysk (strata) netto z działalności kontynouwanej (93 076)(39 297)(21 706)(9 269)
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej(93 076)(39 297)(21 706)(9 269)
Całkowite dochody ogółem(93 076)(39 297)(21 706)(9 269)
Zysk strata na jedną akcję zwykłą (0,114)(0,049)(0,027)(0,012)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (0,114)(0,049)(0,027)(0,012)
Średni kurs PLN/EURxx4,28804,2395
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (3 432)(1 647)(800)(389)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 37034 9907868 253
Środki pieniężne netto z działalności finansowej(1 016)439(237)103
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów(1 078)33 781(251)(7 968)
Średni kurs PLN/EURxx4,28804,2395
Sprawozdanie sytuacji finansowej, dane na dzień:30 czerwca 201931 grudnia 201830 czerwca 201931 grudnia 2018
Aktywa364 426415 29985 70796 581
Zobowiązania długoterminowe49 381365 48711 61484 997
Zobowiązania krótkoterminowe609 622251 460143 37358 479
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży----
Kapitał własny(294 577)(201 649)(69 280)(46 895)
Liczba akcji w szt.818 420 313818 420 313818 420 313818 420 313
Średnia ważona liczba akcji zwykłych w szt.818 420 313804 885 565818 420 313804 885 565
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych w szt.818 420 313804 885 565818 420 313804 885 565
Wartość księgowa na jedną akcję w PLN/EUR(0,360)(0,251)(0,85)(0,058)
Kurs PLN/EUR na koniec okresu 4,25204,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Załączniki

Archiwum.zip
Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »