Reklama

PCGUARD (PCG): Raport półroczny PC GUARD S.A. Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2014półrocze /2013półrocze / 2014półrocze /2013
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów438 934 832 475 105 048 197 550
Zysk (strata) z działalności operacyjnej5 879 10 041 1 407 2 383
Zysk (strata) brutto4 065 10 023 973 2 379
Zysk (strata) netto2 110 8 212 505 1 949
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,210,000,05
Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)0,010,210,000,05
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej-9 887 -3 289 -2 366 -780
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej-199 -14 002 -48 -3 323
Przepływy pieniężne z działalności finansowej-595 22 950 -142 5 446
Przepływyw pieniężne netto - razem-10 681 5 659 -2 556 1 343
30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa razem132 640 131 641 31 878 31 742
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania39 689 40 921 9 539 9 867
Zobowiązania długoterminowe9 425 15 155 2 265 3 654
Zobowiązania krótkoterminowe30 264 25 766 7 273 6 213
Kapitał własny92 951 90 720 22 339 21 875
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 376 7 400
Liczba akcji (w sztukach) - średnioważ ona30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Wartośc księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,032,960,730,71
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)3,032,960,730,71
Dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów244 4 743 58 1 126
Zysk z działalności operacyjnej-1 478 257 -354 61
Zysk (strata) brutto-2 729 844 -653 200
Zysk (strata) netto-3 169 674 -758 160
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-1 385 -51 -331 -12
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej739 -4 274 177 -1 014
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej1 112 4 798 266 1 139
Przepływy pieniężne netto - razem466 473 112 112
30.06.201431.12.201330.06.201431.12.2013
Aktywa razem64 687 66 935 15 546 16 140
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12 744 11 864 3 063 2 861
Zobowiązania długoterminowe457 5 356 110 1 291
Zobowiązania krótkoterminowe12 287 6 508 2 953 1 569
Kapitał własny51 943 55 071 12 484 13 279
Kapitał zakładowy30 689 30 689 7 376 7 400
Liczba akcji (w sztukach) - średnioważona30 688 591 30 688 591 30 688 591 30 688 591
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,691,790,410,43
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)1,691,790,410,43
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »