Reklama

PCCROKITA (PCR): Raport półroczny PCC ROKITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2015półrocze /2014półrocze / 2015półrocze /2014
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży 500 954 531 407 121 176 127 180
Zysk z działalności operacyjnej 28 793 34 624 6 965 8 286
Zysk ( Strata) przed opodatkowania 23 067 30 331 5 580 7 259
Zysk (strata) netto ogółem 19 182 27 980 4 640 6 696
Inne całkowite dochody - - - -
Łącznie całkowite dochody 19 182 27 980 4 640 6 696
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 33 643 68 100 8 138 16 298
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (90 520) (62 275) (21 896) (14 904)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (33 014) (20 524) (7 986) (4 912)
Przepływy pieniężne netto, razem (89 891) (14 699) (21 744) (3 518)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 19 853 300 18 388 568 19 853 300 18 388 568
Zysk ( Strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/ EUR) 0,97 zł 1,52 zł 0,23 EUR 0,36 EUR
Stan na 30.06.15Stan na 31.12.14Stan na 30.06.15Stan na 31.12.14
Aktywa trwałe 963 418 917 445 229 691 215 246
Aktywa obrotowe 250 361 322 663 59 689 75 702
Zobowiązania długoterminowe 423 464 386 357 100 959 90 645
Zobowiązania krótkoterminowe 253 966 267 284 60 549 62 709
Kapitał własny 536 349 586 467 127 872 137 594
Kapitał podstawowy 19 853 19 853 4 733 4 658
Liczba akcji (w sztukach) 19 853 300 19 853 300 19 853 300 19 853 300
Wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) 27,02 zł 29,54 zł 6,44 EUR 6,93 EUR
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: PSR

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »