Reklama

PELION (PEL): Raport półroczny PELION SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport półroczny PSr

Raport w załączniku :

WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
półrocze / 2017półrocze / 2016półrocze / 2017półrocze / 2016
DANE DOTYCZĄCE ŚRÓDROCZNEGO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży4 693 848 4 628 843 1 105 111 1 056 693
Zysk na działalności operacyjnej42 793 48 031 10 075 10 965
Zysk brutto30 768 37 335 7 244 8 523
Zysk netto4 445 22 391 1 047 5 112
Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej Grupy2 041 20 759 481 4 739
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(31 303)(105 407)(7 370)(24 063)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej(35 188)(32 003)(8 285)(7 306)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej27 627 145 278 6 504 33 165
Przepływy pieniężne netto, razem(38 864)7 868 (9 151)1 796
Średnioważona liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.)11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,86 0,04 0,43
Zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,18 1,82 0,04 0,42
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2016
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2016
Aktywa obrotowe2 405 934 2 499 323 569 250 564 946
Aktywa trwałe1 250 087 1 283 393 295 774 290 098
Aktywa razem3 656 021 3 782 716 865 024 855 044
Zobowiązania krótkoterminowe 2 473 763 2 558 272 585 298 578 271
Zobowiązania długoterminowe 521 586 530 419 123 408 119 896
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej655 199 685 412 155 022 154 930
Udziały niekontrolujące5 473 8 613 1 295 1 947
Liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
DANE DOTYCZĄCE PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów26 066 27 431 6 137 6 262
Zysk (strata) z działalności operacyjnej(16 631)(7 952)(3 916)(1 815)
Zysk (strata) brutto29 584 61 698 6 965 14 085
Zysk (strata) netto29 134 62 621 6 859 14 295
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej(15 885)(7 354)(3 740)(1 679)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej3 351 24 852 789 5 673
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej14 912 (20 134)3 511 (4 596)
Przepływy pieniężne netto, razem2 378 (2 636)560 (602)
Średnia ważona liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji (szt.)11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Zanualizowany zysk podstawowy netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,58 5,97 1,76 1,39
Zanualizowany zysk rozwodniony netto na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 7,40 5,83 1,72 1,35
KOLUMNA 1 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 2 - stan na dzień 31/12/2016
KOLUMNA 3 - stan na dzień 30/06/2017
KOLUMNA 4 - stan na dzień 31/12/2016
Aktywa razem1 278 918 1 234 803 302 595 279 115
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania306 732 276 704 72 574 62 546
Zobowiązania długoterminowe 128 242 137 470 30 342 31 074
Zobowiązania krótkoterminowe 165 931 125 672 39 260 28 407
Kapitał własny972 186 958 099 230 022 216 568
Kapitał zakładowy22 292 22 292 5 274 5 039
Liczba akcji (szt.)11 145 714 11 145 714 11 145 714 11 145 714
Rozwodniona liczba akcji (szt.)11 418 214 11 418 214 11 418 214 11 418 214
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,23 85,96 20,64 19,43
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 85,14 83,91 20,15 18,97
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »